Foto: Statsbygg

Statsbyggprosjekt vant Arkitektur- og byformingsprisen i Bergen

Rådet for byforming og arkitektur i Bergen har kåret Muséplassen 3, Universitetsaulaen i Bergen, til vinner av Arkitektur- og byformingsprisen 2018.

Det er Statsbygg som på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomfører rehabiliteringen av Universitetsmuseet i Bergen – De naturhistoriske samlinger, Muséplass 3 for Universitetet i Bergen. I år er det åttende gang Arkitektur- og byformingsprisen for Bergen kommune deles ut. Statsbygg vinner prisen i konkurranse med fem andre prosjekter i Bergen, melder statsbygg.no.

I sin begrunnelse sier juryen at de «har valgt å tildele prisen til Muséplassen 3, Universitetsaulaen i Bergen, som et eksempel på en svært vellykket etablering av et viktig offentlig møtested både for Universitet og for byen. Det er gått noe tid siden dette prosjektet var ferdigstilt, og det har etter juryens mening vært nødvendig for å bekrefte dets vellykkethet som aktiv aktør i by- og nærmiljøet

Muséplass 3 er tegnet av arkitekt Johan Henrik Nebelong, og ble oppført i 1865 med påbygging av to fløyer i 1896. Bygningen har stor kulturhistorisk verdi. Statsbyggs mål er å rehabilitere bygningen til opprinnelig stand med sikte på å bruke den til formidlings- og publikumsrettet virksomhet, møte og seremonielle funksjoner for Universitetet i Bergen. Deler av utstillingen skal tilbakeføres og se lik ut etter rehabiliteringen.

Prosjektet består av to deler. Del en var sørfløyen der aulaen ligger som ble ferdig i 2. halvår 2015. Nå pågår del to som er rehabilitering av midtbygget og nordfløyen. Det skal stå ferdig i 2019. Hele rehabiliteringen er kostnadsberegnet til i overkant av 720 millioner kroner.