Foto: Statsbygg

Statsbygg med digital byggesatsing i Bergen

Statsbyggs mest digitale byggeprosjekt på Vestlandet noen gang begynner å ta form.

Om prosjektet

Oppdragsgiver: Barne- og likestillingsdepartementet
Bruker: Bufetat 
Brutto bygningsareal: ca. 980 kvm 
Totalentreprenør: Åsane Byggmesterforretning 
Kostnadsramme: 49 mill. kr 
Byggestart/ferdigstilling: Høst 2018/høsten 2019

På Toppe i Åsane er betongarbeidene nå godt i gang. Ytterveggene på det som skal bli et nytt to-etasjers akuttsenter for ungdom er i ferd med å reise seg.

- Byggenæringen kan hente store gevinster gjennom digitalisering. Det er veldig spennende å utforske dette videre her i Bergen, sier fungerende IKT og HR-direktør Anett Andreassen i Statsbygg.

Akuttsenteret er det tredje prosjektet i Statsbygg Digibygg-satsing, der det testes ut ny teknologi som kan modernisere byggebransjen.

I Bergen har Statsbygg blant annet stilt krav til entreprenøren om:

Papirløs byggeplass: Tradisjonelle byggetegninger benyttes ikke. I stedet er en såkalt BIM-modell («bygningsinformasjonsmodell», dvs. en kontinuerlig oppdatert digital 3D-modell av bygningen) tilgjengelig både håndholdt på iPad og på stasjonære infoskjermer på byggeplassen.

Digital byggegrop: Det er ikke bare laget 3D-modell av selve bygningen, men også av massene som er sprengt ut. Slik kan man beregne hvor tidkrevende sprengingen er. Dette er ekstra nyttig når man har en komplisert sprengningstomt, som her.

Digital logistikk: Alle byggematerialene spores gjennom hele byggefasen fra bestilling til ferdigstillelse. Dette gir bedre kontroll, raskere gjennomføring og redusert svinn.

Digital HMS-tavle: Den gamle oppslagstavla erstattes av en digital touch-skjerm, som gjør at HMS på byggeplass kan ivaretas på en betydelig bedre måte. Den enkelte arbeider får automatisk tilgang til viktige dokumenter og til tidskritisk informasjon ved alvorlige hendelser. Samtidig får prosjektleder langt bedre oversikt over det som skjer på byggeplassen.

- Vi har allerede gjort oss verdifulle erfaringer siden oppstarten, og tilbakemeldingen fra anleggslederen er at dette er gode verktøy for å få til en mer effektiv byggeplass, sier Andreassen.