Illustrasjonsfoto: Statsbygg

Statsbygg lyste ut stor ombyggingskontrakt i Tromsø

Nå starter konkurransen om hvem som skal bygge om 1800 kvadratmeter i et universitetsbygg i Tromsø.

Det er lokalene til medisin- og helsefag ved UiT, Norges arktiske universitet som skal gjennom en etterlengtet oppgradering.

- Det innebærer blant annet utvidelse av undervisningslaboratorium og nye øvings- og opplæringsrom for helsefagstudentene. I tillegg får kantinen et nytt og moderne kjøkken, sier prosjektleder Marte Kollstrøm i Statsbygg i en pressemelding.

Nå er oppdraget lagt ut på den norske kunngjøringsdatabasen Doffin og EUs database TED. Det er en totalentreprise, der entreprenøren som velges får ansvar for både å planlegge og å utføre ombyggingsarbeidene.

Det er stor byggeaktivitet ved UiT Norges arktiske universitet for tiden. Statsbygg er godt i gang med å reise et helt nytt faktultetsbygg for medisin og helsefag (MH2), som blir på nesten 20.000 kvadratmeter. Både det nye bygget og ombyggingen av det gamle tas i bruk av universitetet i løpet av 2018.

- De nye og tidsriktige lokalene vi bygger vil bidra til å styrke UiTs rolle som et av landets beste studietilbud innenfor medisin og helse-fagene, sier Statsbyggs prosjektleder i meldingen.