<p></p><p>Fra venstre bak: Lærlingene Joakim Nordlund Hansen, Lukas Lund Fuglerud , Andreas Resvoll og Jonas Fritzøe Hovdenak.</p><p>Fra venstre foran: Lærling Stig Kjul Sæther, statsåd Monica Mæland og Harald Nikolaisen i Statsbygg. </p>Monica Mæland delte ut prisen.Lærlingene Jonas Fritzøe Hovdenak og Andreas Resvoll forteller at de trives som lærlinger i Statsbygg.Harald Nicolaisen.

Statsbygg kåret til statens beste lærebedrift

Statsbygg har i løpet av to år mangedoblet antallet lærlinger fra to til 13. - Ett eksempel til etterfølgelse for andre statlige virksomheter, sier statsråd Monica Mæland (H).

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland delte onsdag ut prisen for beste statlige lærebedrift i 2018 til Statsbygg.

- Målet med prisen er å løfte fram de gode eksemplene som viser hvordan man kan legge til rette for lærlinger. Vi trenger flere lærlingbedrifter, både i offentlig og privat sektor. Det er i dag alt for mange elever som ikke får lærlingplass. Det er ikke bra for den enkelte, og ikke for samfunnet, sier Mæland.

- Derfor vil vi styrke utdanningen og lærlingordningen. Det gjør vi blant annet med med å styrke det økonomiske tilskuddet til bedrifter med lærlinger. Samtidig må vi jobbe for å heve statusen til lærlingene og bedre utdanningen, legger hun til.

Satsing på byggdrifterfaget

Statsbygg er utpekt til årets vinner fordi de ifølge juryen har lagt til rette for gode læringsforhold for lærlingene.

De har også etablert en ny satsing på lærlinger i byggdrifterfaget, som nå er spredt til bedriftens fem regionkontor. Til sammen har dette bidratt til at Statsbygg har mangedoblet antallet lærlinger i løpet av to år.

- Statsbygg har fått på plass en ny ordning for lærlinger, og på to år økt antallet lærlinger fra to til 13. De legger til rette for lærlingene, og følger dem opp på en god måte. Jeg har selv snakket med flere av lærlingene, som sier de er svært fornøyde. De har blant annet samtaler med arbeidsgiveren hvert halvår, hvor de hører mer om hvordan de kan forbedre seg, sier Mæland.

- Samtidig er Statsbygg fortsatt en ganske ny lærlingebedrift, som hele tiden er på jakt etter å forbedre seg. De har store ambisjoner, og vi håper denne prisen kan bidra til å gi dem et push i riktig retning, legger hun til.

Statsbygg har også planer om å opprette egne juniorstillinger, tilpasset læringene sine.

- Det gir lærlingene et potensielt karriereløp, og noe å strekke deg etter. Det er kjempebra, sier Mæland.

- En kjempeviktig pris

Administrerende direktør Harald Nikolaisen sier dette er en stor dag for Statsbygg.

- Det er kjempeviktig for oss å få denne prisen, for det har vært mye arbeid å få på denne ordningen. Arbeidet vårt for lærlinger har tradisjonelt gått ut på å stille krav til leverandørene, men innen vår egen kjerneproduksjon, eiendomsforvaltning, var det ikke noe løp for fagutdannelse. Vi begynte derfor å jobbe med en egen satsing på byggdrifterfaget for et par år siden, og i 2016 ble vi godkjent som lærebedrift innen dette nye fagområde, sier han.

- Det har vært veldig motiverende å jobbe med, men det har også vært mye arbeid. Derfor er det ekstra hyggelig når vi etter to år står her med 13 lærlinger og en pris fra KMD. Det er en anerkjennelse av to ting, nemlig at det viktig med lærlinger og at vi har gjort en betydelig jobb. Det er stas å bli sett. Det betyr mye, legger han til. 

Nikolaisen sier lærlingene holder til både i Tromsø, Ålesund, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo. De første skal ha fagprøve i februar 2019.

- Vi har fått tilbakemeldinger fra flere i bedriften om at de synes det er kjempegøy med lærlinger. De sier at vi må vi skjerpe oss litt, for nå må vi gjøre alt etter boka. Det har vært litt oppstrammende, sier han lattermildt.

Rekordmange lærlinger

Statsbygg var nominert til årets statlige lærebedrift sammen med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Prisen er 10.000 kroner og et diplom.

Juryen har bestått av representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus (OK stat).

De fremhever blant annet dette om Statsbyggs lærlingarbeid:

  • Målrettet innsats for å rekruttere lærlinger innen flere ulike lærefag
  • Solid satsing på å skape gode læringsforhold for lærlinger i ulike regioner
  • Initiativ til å opprette juniorstillinger for å synliggjøre lærlingenes kompetanse etter endt læretid i Statsbygg.

Mæland sier det har økning i antall lærlinger i staten.

Fra mars til september 2017, var det en økning på rundt 7 prosent. I september 2017 var det noe i overkant av 1000 lærlinger.

- De private er langt foran oss i antall lærlinger. Det er ikke så rart ettersom staten har en annen type virksomhet, men selvsagt skal også staten ta samfunnsansvar og utdanne gode fagarbeidere. Det er viktig, og det har vi jobbet målrettet med. Vi har rekordmange lærlinger i staten, men vi kan fortsatt bli bedre, sier hun.