Sindre Johnsen (t.h.) var eb av fem ariktektstudenter Statsbygg hedret i fjor. Foto: Statsbygg

Statsbygg hedret fem arkitektstudenter i 2015

Statsbygg delte ut fem priser til de mest nyskapende arkitektstudentene i løpet av 2015.

Det viktigste kriteriet for å bli vurdert til Statsbyggs pris for fremragende arkitektur, er å tenke nytt. For fjerde år på rad ble arkitektstudenter som tenker annerledes og driver forskningen framover belønnet, skriver Statsbygg i en pressemelding.

To av fjorårets oppgaver var uvanlige: en teknisk tilnærming til fjøsbygging og en teoretisk oppgave om fysiske og psykiske barrierer, løst med praktiske og lett gjennomførbare tiltak. Disse to oppgavene illustrerer hvor forskjellig kriteriet «nyskapende» kan være innen arkitekturfaget.

Høyteknologisk fjøs og flyttbare naust

NTNU-student Sindre Johnsen skrev en avansert teknisk oppgave om å bygge fjøs, en type bygg han mener har store konsekvenser for omgivelsene og det norske kulturlandskapet. Han bruker 3D-modeller for å skreddersy smarte løsninger, såkalte BIM-modeller. De digitale modellene tar hensyn til elementer som stedstilpasning, arkitektonisk kvalitet, funksjonalitet, økonomi, bærekraft og husdyrvelferd – og programvaren produserer forslag så man kan velge optimale løsninger.

- Sindre Johnsen forklarer noe som er veldig komplisert på en veldig pedagogisk måte, sier sjefarkitekt i Statsbygg, Gisle Erlien.

Karoline Kalstveit ved Bergen arkitekthøgskole foreslår å ta i bruk enkle, flyttbare naust som de fastboende på tettstedet Unstad i Lofoten kan leie ut til turister. Hennes vinneroppgave fra Bergen arkitektskole bruker komplekse fysiske og psykologiske prinsipper og kommer fram til gode løsninger som er til nytte både for fastboende og turister. Hun foreslår blant annet å plassere stiger ved de mange gjerdene i bygda, for å invitere til å klyve over og utforske «lukkede» områder.

– Kalstveits oppgave viser en avansert teoretisk forståelse, samtidig som den kommer med helt konkrete og enkle løsningsforslag, sier Erlien. - Resultatet er en oppgave som viser en modenhet som er sjelden å se blant studenter.

Prisen belønner nytenkende studenter

Statsbygg fikk mange gode oppgaver til vurdering i fjor, men det viktigste kriteriet for å bli vurdert til Statsbyggs pris for fremragende arkitektur er å tenke nytt.

– Vi har kåret de beste studentene innen arkitekturfag i fire år nå, og studentene kommer stadig med dristige og nytenkende forslag til hvordan arkitekturfaget bør utøves, sier sjefarkitekt Gisle Erlien i Statsbygg. Dette gjelder også de andre vinnerprosjektene, som viste kulturhus i Sandefjord ( Kristian Grøstad og Adrian Rove Nordgård), ombygging av Munchmuseet ( Hedda Torgersen) og utvikling av Ørsta sentrum ( Dina Fonn Sætre og Sigrid Hauglin).

Statsbygg har avtale om å dele ut seks studentpriser hvert år. For arkitektur blir det delt ut priser ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, NTNU og Bergen arkitektskole. Ved NMBU blir det delt ut pris for landskapsarkitektur, og ved Kunsthøgskolen i Oslo og Kunst- og designhøgskolen i Bergen blir det delt ut priser for interiørarkitektur.