Høyblokka regjeringskvartalet april 2018

Arve Brekkhus

Statsbygg arrangerer seminar om materialbruk i det nye regjeringskvartalet

Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet? Det vil Statsbygg, BNL og Nasjonalt program for leverandørutvikling diskutere på mandag.

Statsbygg arrangerer mandag i samarbeid med BNL og Nasjonalt program for leverandørutvikling til seminar om materialbruk i det nye regjeringskvartalet.

Statsbygg vil på seminaret, som finner sted på Næringslivets Hus på Majorstua, informere om prosjektet og prosessen for materialvalg.

Samtidig vil leverandørindustrien bli utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de ser for seg mulige innovasjonsområder i samarbeid med Statsbygg.

Hensikten er ifølge arrangørene å bidra til et helhetlig og objektivt kunnskapsgrunnlag om ulike materialer og gi informasjon om mulige utviklingsområder.