Statoil tar betenkningstid etter rekordbot

Statoil tar betenkningstid før selskapet avgjør om det vil vedta forelegget på 80 millioner kroner etter Snorre-utblåsingen i fjor.

Torsdag bestemte førstestatsadvokat Harald L. Grønlien i Rogaland at oljeselskapet skal straffes med en rekordhøy bot etter gassutblåsningen som raskt kunne kostet over 200 mennesker livet. Grønlien legger blant annet til grunn at det skulle svært lite til for at menneskeliv hadde gått tapt. Boten er den største som noen gang er gitt her i landet, og førstestatsadvokaten fastslår at overtredelsen er begått under særdeles skjerpende omstendigheter. Samtidig har statsadvokaten konkludert med at det ikke er funnet grunnlag for straff mot enkeltpersoner eller mot andre selskaper enn Statoil. Til etterretning I denne omgang tar vi statsadvokatens avgjørelse til etterretning. Vi må bruke tid til å sette oss inn i premissene for forelegget, sier informasjonssjef i Statoil, Kristofer Hetland, til NTB. Selskapet har en frist på 30 dager til å ta stilling til om de vil vedta forelegget. Store mengder gass under trykk strømmet ut under plattformen i forbindelse med forberedelser til en boring i slutten av november i fjor. Over 200 mennesker befant seg om bord på plattformen, og granskinger har avdekket at svært lite skulle til for at hele plattformen hadde blitt blåst i lufta og at bare flaks førte til at ingen ble skadd. Både intern gransking i Statoil og en rapport fra Petroleumstilsynet fastslo at det sviktet på mange punkter i forbindelse med den ukontrollerte gassutblåsningen. Petroleumstilsynet avdekket hele 28 avvik fra regelverket. Vi konkluderer med at hendelsen ikke skyldes tilfeldigheter, men gjennomgående svikt i Statoils planlegging, prosedyrer og vurderinger, sa tilsynets direktør Magne Ognedal da rapporten ble lagt fram. Mangler Også i forelegget fra statsadvokaten legges det vekt på en rekke mangler som til slutt endte i en undersjøisk utblåsing. Grønlien opplyser at sentrale elementer i forelegget er manglende eller mangelfull etterlevelse av styrende dokumenter, manglende eller mangelfull forståelse for og gjennomføring av risikovurderinger, flere brudd på krav til brønnbarrierer og mangelfull ledelsesinvolvering under planlegging. «Det er også tatt hensyn til at det under ubetydelig endrede omstendigheter ville være fare for tap av flere menneskeliv, miljøskader og ytterligere materielle tap,» heter det i meldingen fra Rogaland statsadvokatembeter. Oppfølging I etterkant av utblåsingen har en egen arbeidsgruppe i Statoil fulgt opp Snorre-hendelsen. Gruppen har utarbeidet en årsaksanalyse som ble presentert for Petroleumstilsynet 1. november. Neste torsdag skal en utvidet tiltaksplan presenteres for tilsynet. En rekke tiltak er iverksatt for at dette ikke skal skje igjen, fastslår Kristofer Hetland.