Statoil søker om konsesjon for kraftvarmeverk

Statoil kommer fredag til å sende en konsesjonssøknad for et kraftvarmeverk på Mongstad i Hordaland.

Kraftvarmeverket skal drives av gass fra Troll-feltet levert i rør fra Kollsnes samt overskuddsgass fra Mongstad-raffineriet. Det er nå ett år siden vi lanserte planene om å bygge et kraftvarmeverk på Mongstad som skal forsyne oljeraffineriet med varme og Troll-feltet med elektrisitet. Vi er fortsatt inne i prosessen med å videreutvikle prosjektet slik at vi får et godt grunnlag for å fatte en endelig investeringsbeslutning neste år. Å søke om konsesjon og utslippstillatelse er en del av det pågående arbeidet, sier Einar Strømsvåg, direktør for Foredling i Statoil.