Statoil inngår samarbeid med Chevron

Statoil har undertegnet en avtale med den amerikanske energikjempen Chevron om å gå sammen om letearbeidet etter gass i Barentshavet.

Avtalen mellom Statoil og Chevron gjøres kjent dagen etter at den amerikanske ambassadøren i Norge, John Doyle Ong, sa at USA ønsker at Norge og Russland skal bli enige om en delelinje i Barentshavet. Ong uttalte at USA går inn for et likeverdig trepart-samarbeid mellom Russland, Norge og USA om gassen i Barentshavet. Mens Norge og Russland er store eksportører av gass, mens USA har et stort energibehov. Ifølge en pressemelding fra Statoil er spesielt Chevrons internasjonale leteerfaring og ekspertise på seismisk avbildning attraktiv. Sjefen i Chevron Upstream Europe, Gary Luquette, sier at Statoils erfaring fra arktiske havområder er viktig og byr på spennende muligheter. Selskapene benyttet samarbeidsavtalen da de i fellesskap søkte om tildelinger i den 19. konsesjonsrunden i på norsk sokkel. Mens Statoil i 2004 hadde en omsetning på 306 milliarder kroner hadde Chevron i samme periode en omsetning på om lag 1.010 milliarder kroner. Chevron er det nest største energiselskapet i USA og har 47.000 ansatte.