StatoilHydro velger AF

AF Gruppen har av StatoilHydro, på vegne av TCM partnerne, blitt innstilt som leverandør av anleggsarbeider på teknologisenteret for CO2 rensing på Mongstad.

Avtalen vil ha en anslått verdi på MNOK 150 eks mva.  

Anleggsarbeidet på European CO2 Technology Centre Mongstad (TCM) omfatter i hovedsak fundamentering, betongarbeider, fremføring av rør- og ledningssystemer, bygging av kjølevannsinntak i sjø og en ny trafostasjon. Avtalen vil i tillegg omfatte veibygging og avsluttende landskapsarbeider.  

Utvikling av teknologier for fangst av CO2 og få dem realisert i stor skala er et av de svært viktige og utfordrende tiltakene for å løse klimautfordringene. TCM vil bidra til dette ved å tilby en plattform for uttesting av teknologi og utstyr for fangst av CO2 med hovedfokus på demonstrasjon og oppskalering av teknologier og reduksjon av kostnader og risiko. TCM vil inkludere både amin- og karbonat-baserte teknologier. Tilgjengelige røykgasskilder gir mulighet til å utføre tester som er relevant for både gassfyrte og kullfyrte kraftverk og andre industrikilder. Planlagt oppstart for AFs arbeid er i slutten av juli og avsluttes juni 2011.  

- Olje- og Energisektoren har vært svært viktig for AF Gruppens utvikling de siste 15 årene. Vi ser frem til å være med på arbeidet med et av de mest fremtidsrettede anleggene innen CO2 rensing. AF har flere oppdrag for StatoilHydro blant annet på Kårstø, Kollsnes og på Mongstad. Vi er stolte og glade over å kunne fortsette samarbeidet med StatoilHydro, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.