På denne tomta går Statnett i gang med Rogalands første fossilfrie anleggsplass våren 2020. Foto: Statnett

Statnett vil redusere klimaavtrykket med fossilfri anleggsplass

Statnett skal nå redusere klimaavtrykket gjennom Rogalands første fossilfrie anleggsplass.

Ved å bytte til fossilfri biodiesel, anslås det at miljøet spares for cirka 2.000 tonn CO2 på grunn- og byggarbeidene til Statnetts nye transformatorstasjon i Sør-Rogaland.

- Å redusere vårt klimaavtrykk er en prioritert oppgave for Statnett som utbygger. Vi vil jobbe for at fossilfrie anleggsplasser på sikt kan bli standarden for oss, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør bygg og anlegg i Statnett i en pressemelding.

Å redusere vårt klimaavtrykk er en prioritert oppgave for Statnett som utbygger, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør bygg og anlegg i Statnett. Foto: Statnett

Anleggsarbeidet på Statnetts nye Fagrafjell transformatorstasjon skal være fossilfritt. Det betyr at alle maskiner og kjøretøy som benyttes inne på stasjonstomten og innenfor anleggsgjerdet, har krav til hvilket drivstoff som blir brukt. Alle anleggsmaskiner skal enten være elektriske eller gå på biodiesel som følger standard EN15940 (HVO/BTL), som betyr at den er uten palmeolje og laget av avfall fra næringsmiddel, landbruk og skogbruk. Hensikten med fossilfritt anleggsarbeid er å minimere CO2-avtrykket fra arbeidet med stasjonen.

- For at flere fossilfrie anleggsplasser skal se dagens lys, må byggherren stille krav til dette i sine fremtidige anbudsutlysninger. Å bytte fra ordinær diesel til biodiesel har en merkostnad på ca. 4 kroner per liter i dag, og ved å stille krav om denne type drivstoff eller at maskiner skal være elektriske, vil entreprenørene være i stand til å konkurrere på like vilkår, heter det i meldingen.

- Det er veldig bra at Statnett går foran og bruker sin innkjøpsmakt til å fremme klimavennlig anleggsarbeid. Anleggsmaskiner som bruker fossil diesel har store klimagassutslipp, men dette gikk lenge under radaren i klimaarbeidet, sier Jenny Kosberg Skagestad, rådgiver for transport i Miljøstiftelsen ZERO.

Stangeland maskin er første entreprenør ute på tomta, som ligger på grensen mellom Sandnes og Time kommuner. De har fått kontrakten med grunnarbeidene og har gjort et estimat som sier at man vil spare miljøet for cirka 2.000 tonn CO2 på det arbeidet de skal gjøre på Fagrafjell. I tillegg kommer besparelsene fra H&MV engineering, som har ansvaret for elektromontasjen på transformatorstasjonen. Grunnarbeidene er planlagt å starte våren 2020, og elektromontasjen høst 2021.

Anleggsbransjen står for 570.000 tonn CO2-utslipp i Norge, det vil si cirka 1 prosent av CO2-utslippene nasjonalt, viser tall hentet fra 2015 (Kilde: Zero 2015). Regjeringens klimamelding fra 2017 sier at innenlandske utslippskutt fram mot 2030 skal være på 20-25 millioner tonn.

Fagrafjell transformatorstasjon legger til rette for den videre utviklingen av kraftledningsnettet i Sør-Rogaland, og stasjonen er en del av Lyse-Fagrafjell prosjektet.