Det var Efla og Widenoja Design AS som vant Statnetts designkonkurransen med forslaget Strå. Illustrasjon: Efla og Widenoja Design. 

Statnett utvikler nye designmaster

 – Vi har nå gjennomført en designkonkurranse for master i tettbygde områder. Vår ambisjon er å utvikle master som glir inn i omgivelsene, ser pene ut og tar mindre plass, sier direktør i teknologi og utvikling, Greta Bjørnbeth.

Statnett har de siste årene jobbet med å utvikle nye mastetyper som er sikrere fordi de krever færre helikopterløft, enklere å få på plass fordi de består av færre deler og mer kostnadseffektive fordi det kreves færre arbeidsoperasjoner, skriver Statnett på sine nettsider.

– Vi er også opptatt av design, av det visuelle uttrykket som master gir. Derfor jobber vi med å utvikle master med nye materialer som glassfiberarmert kompositt og aluminium. Vi har også fokus på å utvikle master med design tilpasset tettbygde strøk. I den forbindelse har vi gjennomført en designkonkurranse for master for slike omgivelser, sier Bjørnbeth.

I tettbygde områder kan det være utfordrende å benytte Statnetts standardmaster på grunn av plassmangel.

– Det gjør at vi må tenke nytt. Vi ønsker å utvikle en ny mastetype som glir inn i landskapet, ser pene ut og tar mindre plass. Mastene må være teknisk mulige og kostnadseffektive å bygge. Dessuten må de ta ivareta miljøet og omgivelser.

Totalt tre firmaer deltok i designkonkurransen. Det var Efla og Widenoja Design, ARA Engineering og Josøk prosjekt AS. Det var Efla og Widenoja Design AS som vant med designforslaget Strå.

– Vi synes designmasten var nyskapende. Den har lange, elegante linjer. Den består av færre moduler som boltes sammen og således skaper et mer helhetlig inntrykk. Den tar mindre plass en standardmastene, sier Bjørnbeth.

Designer Eva Widenoja hentet inspirasjon til vinnermasten fra barndommen.

– Som barn lekte jeg mye ute, og inspirasjonen har jeg hentet fra hvordan jeg ville likt at mastene så ut i mitt nabolag da jeg var liten. Det har vært veldig spennende å få lov til å utforme designmaster for tettbygde strøk, sier Widenoja.