Statkraft med gassprosjekt i Tyskland

Statkraft og energiselskapet Mark-E har inngått en samarbeidsavtale om å utvikle et gasskraftverk nær Dortmund i Tyskland. Prosjektet har en ramme på rundt 200 millioner euro.

Planen er å bygge et 400 megawatt gasskraftverk med en antatt årsproduksjon på 2,4 TWh. Kraftverket vil basere seg på den beste tilgjengelige teknologien innen områdene miljø, sikkerhet og energieffektivitet, heter det i en melding fra Statkraft. Etter å ha undertegnet samarbeidsavtalen, vil partene fortsette prosjektutviklingen og arbeide for å få den formelle godkjenningen på plass. Fordelingen av eierandeler er ikke fastlagt, men hensikten er å fremme en investeringsbeslutning i løpet av sommeren 2005. Dersom prosjektet blir realisert, vil det erstatte et utrangert kullkraftverk og bidra til å redusere de totale utslippene av klimagasser, sier Statkraft.