Statkraft inngår kraftavtale med Hunton Fiber

Statkraft har inngått en langsiktig kraftkontrakt med treforedlingsbedriften Hunton Fiber AS på Gjøvik for perioden frem til og med 2021.

Avtalen mellom Statkraft og Hunton Fiber AS erstatter en allerede utløpt myndighetsbestemt kontrakt og sikrer kraftleveransene til hjørnesteinsbedriften på Gjøvik i perioden fra 1. mai 2011 til 31. desember 2021.

-Vi er godt fornøyd med å komme frem til en kommersiell kraftavtale som sikrer oss konkurransedyktige priser og forutsigbarhet for virksomheten på Gjøvik, sier Arne Jebsen, administrerende direktør hos Hunton Fiber AS.

Statkraft er hovedleverandør til industrien, og leverer et kraftvolum på om lag 20 TWh årlig til norsk og nordisk kraftintensiv industri. Leveransene utgjør om lag en tredel av Statkrafts samlede årlige kraftproduksjon.