Statkraft bygger flere vindparker i Sverige

Statkraft har besluttet å bygge Stamåsen 1 vindpark i Sverige.

Tilfredsstillende for Statkraft

Statkraft oppnådde i andre kvartal gode resultater fra underliggende drift. Gjennom lavere produksjon, men høyere priser ble underliggende* driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 1822 millioner kroner sammenlignet med 1733 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Som en følge av urealiserte verdiendringer på kraftkontrakter og nedskrivning av aksjeporteføljen i E.ON AG, ble det bokførte resultatet etter skatt -929 millioner kroner, sammenlignet med 1063 millioner kroner i andre kvartal 2010.

- Resultatet fra driften er tilfredsstillende, men regnskapsresultatet er negativt grunnet urealiserte verdiendringer og nedskrivning av aksjene i E.ON. Gjennom kvartalet ble ressurssituasjonen i Norden bedret betraktelig som en følge av mye nedbør, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Samlet for årets seks første måneder endte underliggende EBITDA på 6072 millioner kroner mot 7645 millioner kroner i tilsvarende periode i 2010. Resultatet etter skatt ble 1880 millioner kroner sammenlignet med 5596 millioner kroner i samme periode i fjor. 

- Statkraft tok i andre kvartal viktige skritt i gjennomføringen av vår nye strategi. Selskapet inngikk mange nye kraftavtaler med norsk industri, tok investeringsbeslutninger i vindkraftprosjekter i Sverige og Skottland, og foretok oppkjøp i Brasil gjennom SN Power, sier Rynning-Tønnesen.

Konsernets konsoliderte kraftproduksjon for andre kvartal var på 10,1 TWh, sammenlignet med 10,5 TWh i samme periode i fjor. For årets 6 første måneder var produksjonen 24,8 TWh mot 28,8 TWh i 2010. Nedgangen i produksjonen skyldes i hovedsak nedgang innen vannkraft. Ressurssituasjonen bedret seg betydelig i vår og sommer, og ved utgangen av andre kvartal var den samlede magasinfyllingen i Norden på 96,5 prosent av normalt nivå, tilsvarende 82,7 TWh. Ved inngangen til kvartalet var magasinfyllingen i Norden 45 prosent av det normale.

Gjennomgående har årets kraftpriser vært høyere enn i 2010. I andre kvartal var gjennomsnittlig systempris i det nordiske markedet 52,2 EUR/MWh (44,9), mens den for halvåret var 59,2 EUR/MWh (52,3). Den gjennomsnittlige spotprisen på den tyske energibørsen EEX var på 53,6 EUR/MWh (41,9) for andre kvartal og 52,7 EUR/MWh (41,5) for halvåret. Terminprisene i andre halvår er lavere enn spotprisene i samme periode i 2010.

*Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

 

 

 Fra september vil Statkraft dermed ha to store vindparker under bygging samtidig i Midt-Sverige og styrker dermed sin posisjon som størst i Europa innen fornybar energi. Vindparken etableres i samarbeid med SCA og skal være ferdigstilt med en effekt på 60 MW neste år.

Stamåsen 1 vindpark vil bestå av 26 vindturbiner, hver med en effekt på 2,3 MW. Anlegget ventes å produsere rundt 200 GWh årlig. Byggingen starter i september, turbiner monteres neste sommer og vindparken settes i drift høsten 2012. Den totale investeringen for prosjektet er rundt 850 millioner kroner.

- Vindkraft er et viktig miljøvennlig bidrag i overgangen til et fremtidig lavkarbonsamfunn. Vi er svært glade for å kunne gå i gang med byggingen av nok en vindpark, og dermed styrke veksten innen et strategisk satsingsområde, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Flere byggetrinn mulig

Stamåsen vindpark er planlagt i kommunene Sollefteå og Strömsund i Jämtland og Västernorrland i Midt-Sverige. Konsesjonen åpner for inntil 115 MW i samlet installert effekt, men begrenset kapasitet i overføringsnettet i regionen medfører at utbyggingen gjennomføres trinnvis. Første byggetrinn, Stamåsen 1, blir på 60 MW. Vindparken bygges av Statkraft SCA Vind AB, som eies 60 prosent av Statkraft og 40 prosent av Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.

Stamåsen 1 er det andre prosjektet i selskapets portefølje som gjennomføres, men det første som blir ferdigstilt. I august startet byggingen av Mörttjärnberget vindpark (85 MW) i Bräcke kommune i Jämtland, sørøst for Östersund i Midt-Sverige. Anlegget settes i drift i 2013 og ventes å produsere 280 GWh årlig.

Storstilt vindkraftutbygging i Statkraft-regi

Parallelt med utbyggingene i Sverige bygger Statkraft Baillie Wind Farm i Caithness nord i Skottland. Statkraft eier 80 prosent av vindparken, som vil få 21 vindturbiner og en samlet installert effekt på 52,5 MW. Samtidig er Statkraft og Statoil i ferd med å bygge havvindparken Sheringham Shoal på 317 MW utenfor England. De første av i alt 88 vindturbiner er montert, og vindparken har allerede levert strøm på nettet i Storbritannia. Havvindparken ventes å produsere rundt 1100 GWh årlig når den settes i full drift til våren.

Statkraft eier og driver allerede tre vindparker i Norge, én i Sverige og én i Wales. Selskapet har en rekke vindkraftprosjekter under utvikling både i Norge, Sverige og Storbritannia og har fått lisens til å utvikle Europas største havvindsone på Doggerbank sammen med partnerne i konsortiet Forewind.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3300 medarbeidere i mer enn 20 land.