Ingrid Dahl Hovland under dialogmøtet på Gardermoen om nye drifts- og vedlikeholdskontrakter. I salen satt det over 200 personer fra hele bransjen.

Statens vegvesen varsler store endringer i drifts- og vedlikeholdskontraktene

Allerede fra høsten av vil entreprenørene få de første smakebitene av hva et nytt kontraktsregime i drifts- og vedlikeholdsmarkedet vil innebære for dem. Men først vil Statens vegvesen vite hva som står på bransjens ønskeliste.

I den nyetablerte drifts- og vedlikeholdsdivisjonen i Statens vegvesen legges nå planene for hvordan fremtidens drifts- og vedlikeholdskontrakter skal se ut.

– Endringene blir store. Vi trenger nye kontrakter for at vi skal nå overordnede toppmålene vi har satt oss innen trafikksikkerhet, fremkommelighet, beredskap, ny teknologi og klima, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland til Byggeindustrien.

Konkret hva endringene vil bety for bransjen, har hun ikke helt svaret på ennå.

Men vegdirektøren lover at nye konkurranse- og kontraktsformer ikke skal tres nedover hodene på entreprenørene uten at de er blitt hørt.

Nettopp derfor var rundt 200 bransjemennesker samlet i en konferansesal på Gardermoen da Statens vegvesen inviterte leverandørmarkedet til dialogmøte om fremtidens drifts- og vedlikeholdskontrakter.

Dialogmøtet som ble avholdt tirsdag er bare starten, lover vegdirektøren.

– Vi kommer til å bruke mye tid sammen med bransjen for å få nødvendige innspill. Men når vi etter hvert går ut i konkurranse, så er vi avhengige av at bransjen og leverandørindustrien vil litt mer enn de har gjort før. De må være villige til endring, sier Ingrid Dahl Hovland.

Dette er endringene som kan komme
Endringene som kan komme med de nye kontraktene er flere:

  • større kontrakter som strekker seg over større områder
  • endret varighet
  • krav til innovasjon og utvikling
  • sammenslåtte oppdrag der både elektro, vedlikehold og drift er bakt inn i en og samme kontrakt
  • bonusordninger som premierer entreprenørene for målbare resultater innenfor klima, trafikksikkerhet, beredskap og oppetid
  • større grad av formålsstyrte kontrakter fremfor kravsstyrte kontrakter
  • strengere krav til miljøvennlig maskinpark og materialutvikling
  • mer balansert risikofordeling

Forsmak i høst

– Vi ønsker oss kontrakter som inviterer til samhandling, utvikling av ny teknologi og der risikofordelingen er mer balansert, sier Ingrid Dahl Hovland.

Den første forsmaken kommer i høst når Vegvesenet skal prøve ut en såkalt innovasjonskontrakt.

Det er en kontraktsform som legger opp til en markedsdrevet utvikling for bedre trafikksikkerhet og oppetid for trafikkantene.

Vegdirektøren sier de også ønsker å prøve ut kontrakter der utbygging og drift henger tettere sammen.

– Entreprenører med god kunnskap om utbygging får også mer kunnskap om hva som skal til for å drifte en vei. Dette handler om å tenke langsiktig. Vi ønsker det vi kaller et prediktivt veivedlikehold som gir bedre forutsigbarhet for trafikanten. Mer sensorikk i veiene våre vil gi oss bedre oversikt over hva vi har og når veiene trenger vedlikehold, sier hun. 

Vegdirektøren lover også at kontraktene skal bli enklere.

– Vi har fått spørsmål fra bransjen om vi virkelig trenger kontrakter som er på opp mot 7.000 sider. Det er klart at det er i overkant mye. Et nøkkelord for oss fremover vil være forenkling, sier Ingrid Dahl Hovland.

Roses for dialog og endringsvilje 

Administrerende direktør i Mesta, Marianne Bergmann Røren, tok ordet i salen og ga ros til Statens vegvesen for at de nå inviterer bransjen med på dialog for å rydde opp i drifts- og vedlikeholdskontraktene.

En av de som har uttrykt bekymring for både 7.000-siderlange avtaler og skeiv risikofordeling i kontraktene, er administrerende direktør i Mesta, Marianne Bergmann Røren.

I et større profilintervju som blir publisert denne uken i papirutgaven av Byggeindustrien, legger ikke Mesta-sjefen skjul på at hun ønsker seg balanserte kontrakter og forenklede kontrakter.

– Jeg er fortsatt så fersk i denne bransjen at jeg ser dette med øyner utenfra. Jeg mener vi må starte i en annen ende enn vi gjør i dag og stille det grunnleggende spørsmålet: «Hva vil vi oppnå med denne kontrakten?» Svaret vil da alltid være mest mulig vei for pengene og at det skal skje så miljøvennlig og trygt som mulig, sier Marianne Bergmann Røren i intervjuet.

På spørsmål fra Byggeindustrien om hva som er løsningen for å få det til, svarer Røren:

– Det er i alle fall ikke med en kontrakt på 7.000 sider som en stakkars brøytebilsjåfør skal forholde seg til.

Godt mottatt

Hovlands lovnader om både forenkling og mer balanserte kontrakter, ble derfor godt mottatt av Mesta-sjefen under dialogmøtet på Gardermoen.

– Det er veldig kjærkomment at dere gjør dette, og dere har en veldig fin vinkling på den samtalen dere legger opp til nå. Det som Ingrid har sagt her i dag, er i alle fall musikk i Mesta sine ører, sa Marianne Bergmann Røren fra salen.

– Jeg har lyst til å legge til en ting som vi mener er viktig: Dersom vi skal få dette til, nemlig å oppnå mer vei for pengene og bedre trafikksikkerhet, så må vi jobbe mye med samhandling og tilliten til hverandre. Klarer vi oppnå det ute i prosjektene, så kan vi få til mye sammen, sa Røren.

Rullerer en femtedel hvert år

Ingrid Dahl Hovland sier de varslede kontraktsendringene vil tre i kraft gradvis fra høsten av, men at det vil ta flere år før kontraktsporteføljen er helt ny.

– Vi har i dag rundt 300 drifts- og vedlikeholdskontrakter og vi rullerer en femtedel av dem hvert år. For oss vil det være viktig å bruke den tiden vi har foran hver rullering, til å finne de gode kontraktene, sier Hovland.