Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Statens vegvesen utlyser arbeider i forbindelse med ny E6 i Gudbrandsdalen

Statens vegvesen lyser ut konkurranse på gjenstående arbeider på strekningen E6 Ringebu-Otta etter bygging av etappe 1, og noen arbeider i forbindelse med framtidig bygging av etappe 2.

Tilbudsfristen for entreprenører som ønsker å delta i konkurransen, er 12. april, melder Statens vegvesen på sin internettside.

Arbeidene består i bygging av en 1.000 meter lang skogsbilveg sør for Sjoa som erstatning for tidligere Perkolo bru. Massetaket i Dalum på Sjoa som ble brukt som deponi under bygginga av etappe 1, skal planeres ut slik at området kan benyttes av det lokale skytterlaget. Sør for Sjoa skal det bygges to busslommer på fylkesveg 312.

I tillegg til arbeidene på Sjoa, skal bygningsmasse på 13 eiendommer som er innløst og fraflyttet, rives på strekningen Ringebu-Otta. Disse eiendommene ligger i den planlagte veglinja for etappe 2 og omfatter Fryatun kro og private boliger. Etter rivning skal avfall leveres til godkjent mottak og områdene hvor bygningene har stått, settes i stand.

Statens vegvesen arrangerer tilbudskonferanse for interesserte entreprenører på E6-riggen i Ringebu torsdag 22. mars.

Arbeidene skal etter planen starte i begynnelsen av mai og være ferdige i løpet av oktober i år.