Signering av kontrakten om bygging av Åstfjordkryssinga. Fra venstre: Roman Fuksa, divisjonsdirektør i Metrostav a.s., Berit Brendskag Lied, regionvegsjef i Statens vegvesen og Øyvind Langemyr, daglig leder i Bertelsen & Garpestad AS. (Foto: Lars Erik Sira, Statens vegvesen)

Statens vegvesen signerte to Lakseveg-kontrakter på over én milliard

Arbeidsfellesskapet Metrostav NUF / Bertelsen & Garpestad skal bygge Åstfjordkryssinga for 812,9 millioner kroner. I tillegg skal Bertelsen & Garpestad AS bygge ny veg forbi Krokstadøra for 214,6 millioner kroner.

Torsdag 19. oktober inngikk Statens vegvesen to nye kontrakter om videre utbygging av fv. 714. Statens vegvesen utbedrer fv. 714 på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune.

- Nå skal vi først ha en runde med samhandling med entreprenørene der vi avklarer forventninger til hverandre og etablerer en felles forståelse av kontraktene. Tilrigging og forberedelser til anleggsarbeidet vil skje før jul. Vi regner med å begynne anleggsarbeidet for fullt på nyåret i begge prosjektene, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen i en pressemelding.

Åstfjordkryssinga - dette skal bygges

Kontrakten til Arbeidsfellesskapet Metrostav NUF/Bertelsen & Garpestad på Åstfjordkryssinga, omfatter bygging av Slørdalstunnelen (ca. 2650 meter), Åstfjordbrua (ca. 735 meter) og Mjønestunnelen (ca. 770 meter), samt veger i dagsoner på ca. 1500 meter.

Totalt skal det bygges cirka 5,6 kilometer ny veg, noe som gir ei innsparing på cirka 6 kilometer sammenliknet med eksisterende veg.

Kryssinga av Åstfjorden er det største delprosjektet i utbedringen av fv. 714.

Ny veg forbi Krokstadøra - dette skal bygges

Bertelsen & Garpestad-kontrakten forbi Krokstadøra omfatter bygging av 3,7 kilometer ny fylkesveg og tilhørende lokalveger mellom Snilldalsli og Berg. På strekningen skal det bygges en tunnel, Ålitunnelen (ca. 120 meter), og bru over Bergselva (ca. 148 meter).

Ny veg forbi Krokstadøra skal stå ferdig i 2019, mens Åstfjordkryssinga skal stå ferdig i 2020.