Presis Vegdrift benytter biodrivstoff i kontrakten i Hallingdal-Valdres, men ikke trebasert drivstoff – ennå. Et grantre ble symbolsk plantet under åpningen av driftskontrakten 1. september. Fra venstre Bjørn Laksforsmo (divisjonsdirektør Drift og vedlikehold Statens vegvesen), statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet og daglig leder Eivind Iden i Presis Vegdrift. Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen
Presis Vegdrift benytter biodrivstoff i kontrakten i Hallingdal-Valdres, men ikke trebasert drivstoff – ennå. Et grantre ble symbolsk plantet under åpningen av driftskontrakten 1. september. Fra venstre Bjørn Laksforsmo (divisjonsdirektør Drift og vedlikehold Statens vegvesen), statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet og daglig leder Eivind Iden i Presis Vegdrift. Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen

Statens vegvesen satser tungt på driftskontrakter med vekting på redusert klimainntrykk

Kontrakten for å drifte og vedlikeholde riksvegene i Hallingdal og Valdres er den første som er inngått der det er lagt stor vekt på CO2-fotavtrykket.

– Dette er en innovativ anskaffelse der entreprenøren leverer god bærekraft. Det som er positivt for CO2-avtrykket er også god økonomi for samfunnet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Driften starter 1. september.

– Hallingdal og Valdres-kontrakten viser at entreprenørene responderer godt på klimakrav. Reduksjon i klimaavtrykket talte 20 prosent ved tildelingen. Dette viste seg å være nok til at entreprenørene gjorde en stor jobb for å finne løsninger med god logistikk, gjenbruk og miljøvennlig drivstoff, skriver etaten.

– Jeg ser en bransje som er motivert for å drifte mer klimavennlig, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Presis Vegdrift AS vant kontrakten om å drifte riksveiene i Hallingdal og Valdres i fem år med opsjon på ytterligere tre år. Veistrekningen er 517 kilometer og kontraktsverdien er 340 millioner kroner.

Entreprenøren skal strekke seg mot å redusere klimafotavtrykket med 85 prosent.

– Det vil de gjøre gjennom god logistikk, ved å erstatte dieseldrift med biodrivstoff og elektrisitet på kjøretøy og maskiner. I tillegg skal de bruke mye av det som til nå har vært avfall. Det gjelder for eksempel brøytestikker, skiltplater, stolper, rekkverk, asfalt og strøgrus, skriver Statens vegvesem.

– Driften av riksvegene i Hallingdal og Valdres er et eksempel på hva vi kan oppnå i godt samarbeid med leverandørene, sier Bjørn Laksforsmo som er direktør for divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Han understreker at et skifte mot mer miljøvennlig drift ikke nødvendigvis betyr dyrere kontrakter.

– Det ligger store muligheter for omstilling i kontrakter med lang varighet, slik at entreprenørene kan gjøre investeringer i mer moderne utstyr, legger han til.

1.september er oppstartdato for i alt åtte nye driftskontrakter for riksveger i regi av Statens vegvesen. Av de åtte nye kontraktene har Presis Vegdrift og Mesta ansvar for tre hver, mens Veidekke Industri og Vaktmesterkompaniet har hver sin kontrakt.

Alle entreprenørene har lokale underentreprenører, og totalt er det om lag 70 bedrifter. Totalt sysselsetter aktiviteten om lag 500 personer.

I tillegg til krav om lavutslippskjøretøy og CO2-regnskap, belønner Statens vegvesen entreprenører som utvikler ny teknologi og mer miljøvennlige løsninger. Eksempler på dette er bruk av værdata for å redusere vegsalt, gjenbruk av strøsand, oppsamling av støv fra tunneler, reduksjon i svevestøv og brøyteprofiler som skal redusere fokksnø.

Her er alle de nye kontraktene: