Illustrasjonsfoto.

Statens vegvesen og Nye Veier uenige om beste løsning for riksvei 4

Statens vegvesen ønsker å utbedre eksiterende vei, mens Nye Veier vil bygge firefelts riksvei 4 vest for dagens trase mellom Jaren og Reinsvoll i Innlandet.

Det kom frem da Statens vegvesen og Nye Veier la frem sine forslag for utbygging av riksvei 4-strekningen Jaren – Reinsvoll, for kommunestyret i Vestre Toten.

Ifølge avisa Hadeland ønsker Statens vegvesen å utbedre eksiterende vei over Lygna og langs Einafjorden.

– Trafikken er for liten til å forsvare bygging av ny flere felts motorvei. Dette til forskjell fra andre strekninger, eksempelvis mellom Hunndalen og Mjøsbrua, der Vegvesenet ser for seg firefelts vei, sa prosjektleder Therese Høy i Statens vegvesen til kommunestyret.

Hadeland skriver at prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier Innlandet presenterte et helt annet forsalg for riksvei 4-strekningen mellom Jaren og Reinsvoll. Nye Veier vil bygge firefelts motorvei med 110 km/t på vestsiden av Einafjorden. Moshagen la vekt på at veien da blir fire kilometer kortere, samtidig som man unngår høydedraget over Lygna.

– Vi ser en voldsom samfunnsøkonomisk effekt ved en helhetlig utbygging av riksveg 4 med firefelts motorveg helt til Mjøsbrua, sa Moshagen.

Senterpartiet er blant partiene i Vestre Toten kommunestyre som ønsker seg firefelts motorvei på vestsiden av Einafjorden. Senterpartiet legger vekt på at en firefeltsløsning vil bety økonomiske besparelser for næringslivet og reduserte klimautslipp, blant annet fordi man unngår 140 høydemeter over Lygna. Et av argumentene for vei på vestsiden er også at veien vil gå i skogsterreng og man unngår dermed inngripen i kulturlandskap langs dagens trase.

Om det er Statens vegvesen eller Nye Veier som får ansvaret for utbyggingen av riksvei 4 er ennå ikke bestemt.