Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen

Statens vegvesen med landsdekkende rammeavtale for plan- og prosjekteringstjenester

Statens vegvesen har signert landsdekkende rammeavtale med sju selskap for plan- og prosjekteringstjenester. Avtalen har en samlet ramme på opp til 880 millioner kroner.

13 ulike selskap gav tilbud da Statens vegvesen lyste ut landsdekkende rammeavtale for planlegging og prosjekteringstjenester. Statens vegvesen har nå inngått avtale med Norconsult AS, Cowi AS, Asplan Viak AS, Multiconsult Norge AS, Sweco Norge AS, Rambøll Norge AS og EFLA AS, melder etaten. De sju selskapene skal bistå Statens vegvesen med faglig og prosessmessig rådgivning i små og mellomstore samferdselsprosjekter i hele Norge dersom Vegvesenet selv ikke har kapasitet til å utføre arbeidet.

- Vi er godt fornøyd med at vi nå har fått på plass en rammeavtale som gjelder for hele landet. En felles rammeavtale er en fordel for både Statens vegvesen og de ulike rådgivningsselskapene ettersom det forenkler prosessen knyttet til anskaffelse, samtidig som vi sikrer lik og god praksis, sier Bjørn Laksforsmo som er divisjonsdirektør for Drift og vedlikehold i Statens vegvesen i en pressemelding.

Oppdragene gjelder alle oppdrag opp til 10 millioner kroner hvor Statens vegvesen er byggherre. Oppdrag som er anslått til over ti millioner kroner går utenom rammeavtalen. Avtalen med de sju innebærer at Vegvesenet kan gjøre direkte kjøp for oppdrag under fem mill. kroner. Oppdrag mellom 5-10 millioner kroner blir anskaffet etter minikonkurranse. Den landsdekkende rammeavtalen har en varighet på to år med opsjon på videreføring i maksimalt to år.

Vegvesenet anslår at brorparten av oppdragene innen rammeavtalen vil være rådgivnings- og prosjekteringstjenester i samferdselsprosjekter.