Kontrakten omfatter blant annet rikveis 13 Vikafjellet.
Kontrakten omfatter blant annet rikveis 13 Vikafjellet.Foto: Geir Ove Engebø, Statens vegvesen.

Statens vegvesen lyser ut driftskontrakt for 471 kilometer riksvei

Fire fjelloverganger og verdens lengste veitunnel er en del av oppdraget når Statens vegvesen lyser ut driftskontrakt for veinettet i Hardanger og Sogn de neste fem årene.

Statens vegvesen opplyser i en melding at kontrakten omfatter 10 kommuner fordelt på fylkene Vestland, Viken og Innlandet.

Til sammen 471 kilometer riksvei, pluss 78 kilometer gang- og sykkelvei inngår i kontraktsområde, som omfatter strekningene:

* E16 Voss-Tyin

* Riksveg 5 Håbakken - Fodnes

* Riksveg 7 Haugastøl – Bu

* Riksveg 13 Skare (Kløvet) – Vangsnes

* Riksveg 52 Storeskar - Borlaug

Fire fjelloverganger

De fire fjellovergangene i kontrakten er E16 Filefjell, riksvei 7 Hardangervidda, riksvei 13 Vikafjellet og riksvei 52 Hemsedalsfjellet.

Ifølge Statens vegvesen er det 45 tunneler i kontraktsområdet, blant annet verdens lengste veitunnel, Lærdalstunnelen, med sine 24.509 meter.

Kontrakten gjelder for fem år, fra 1. september 2022 til 31. august 2027, med mulighet for forlenging i inntil tre år, opplyser Vegvesenet.

Miljøkrav

Vegvesenet setter krav til CO2-utslipp i kontrakten.

– I kontrakten krever vi delvis utslippsfrie og delvis nullutslipps kjøretøy, sier prosjektleder Johannes Øydvin i Statens vegvesen.

Alle nye veikontrakter Statens vegvesen lyser ut inneholder også krav til miljøsertifisering.

– Vi har fokus på oppsamling av vaskevann i forbindelse med tunnelrenhold og det skal tas prøver av vaskevannet. Vi setter strenge krav til prøver fra kumtømming og gateoppsop, for å sikre korrekt deponering av massene, sier Øydvin.

Bruk av salt

På to av fjellovergangene i kontrakten, Vikafjellet og Hardangervidda, skal det normalt ikke brukes salt i vinterdriften, grunnet sårbar natur.

På de to andre fjellovergangene, Filefjell og Hemsedalsfjellet, kan entreprenøren benytte salt under visse forutsetninger for å oppnå godkjente føreforhold, opplyser Vegvesenet.

Driftskontrakten omfatter 10 kommuner fordelt på fylkene Vestland, Viken og Innlandet.
Driftskontrakten omfatter 10 kommuner fordelt på fylkene Vestland, Viken og Innlandet.Kart: Statens vegvesen.