«Entreprenører endrer ofte (som regel) på tidspunktene for planlagt utførelse», skriver Vegvesenet i konkurransebeskrivelsen for SMS-varslingstjeneste. Skjermdump fra utlysningen på Doffin.no.

Statens vegvesen i konkurransebeskrivelse: «Entreprenører endrer ofte (som regel) på tidspunktene for planlagt utførelse»

Statens vegvesen publiserte anbudskonkurranse for SMS-varsling med sleivete kommentar. Men setningen var ikke ment som kritikk til entreprenørene, forsikrer Vegvesenet.

Samtidig som Statens vegvesen er i store konflikter med store entreprenører om byggetid, har landets største byggherre lyst ut en offentlig kontrakt for SMS-varsling med følgende konkurransebeskrivelse:

«Statens vegvesen har behov for å informere publikum om våre arbeider som påvirker dem direkte. Entreprenører endrer ofte (som regel) på tidspunktene for planlagt utførelse.

Med SMS/talemelding-varsling kan vi holde publikum oppdatert med korrekt og direkte informasjon om endring av type arbeid eller tidspunkter for utførelse. Dette er en dynamisk måte å informere på.»

– Det er ikke mye tiltro Statens vegvesen har til entreprenørene, skriver en av Byggeindustriens lesere som stusset over formuleringen han fant i konkurranseutlysningen på Doffin.

– Upresist forumlert

I Statens vegvesen skjønner de godt reaksjonen, men de forsikrer både leseren og entreprenørbransjen om at setningen ikke er ment bokstavelig.

– Den er i denne sammenheng upresist formulert, og jeg forstår godt at setningen uten videre forklaring kan mistolkes. Men dette er overhodet ikke kritikk til entreprenørene, sier kommunikasjonsrådgiver Samir Kolukcija i Statens vegvesen til Byggeindustrien.

Skylder på været

Statens vegvesen legger skylda på været.

– Setningen er spesielt rettet mot væravhengige asfalteringsarbeider. I Norge fører vanskelige værforhold ofte, eller som vi skriver i teksten, som regel til at asfalt-entreprenørene må endre tidspunkter for asfaltering. Da får Vegvesenet samtidig et behov for å varsle publikum. I tilfellene der entreprenørene må endre arbeidstidspunkt på grunn av været, har vi sett at SMS-varsling er en mer presis og rimeligere måte å varsle på enn avisannonser, sier Kolukcija.

– Dette går jo ikke frem av teksten, men betyr det at dette verktøyet ikke skal brukes i andre byggeprosjekter?

– Jo, det skal brukes i alle typer prosjekter, også i større utbyggingsprosjekter. Men SMS-varsling må brukes med omhu. SMS-tjenesten er først og fremst nyttig i akutte situasjoner med støyende arbeider eller i andre situasjoner der publikum opplever ulemper i nærområdet sitt. Men når det gjelder store veiutbygginger og veistengninger som berører store områder, vil fortsatt tradisjonelle varslingsmetoder som informasjonsmøter, pressemeldinger og avisannonser være viktige verktøy, sier Kolukcija.

Vil tas i bruk hele landet

Kommunikasjonsrådgiveren sier tidligere Statens vegvesen region sør har brukt SMS-varslinger i ett år allerede.

– Effekten har vært meget god, sier han.

Med ny organisering i Vegvesenet fra nyttår, blir kontrakten lyst ut på nytt. Den har en varighet på to år, med opsjon på 1+1.

Det nye nå er at Vegvesenet over hele landet skal ta i bruk meldingstjenesten.