Statens jernbanetilsyn: Erik Ø. Johnsen ny direktør

Overingeniør Erik Ø. Johnsen, Oslo, ble i statsråd fredag tilsatt som direktør for Statens jernbanetilsyn.

Erik Ø. Johnsen er 44 år og utdannet sivilingeniør fra NTH i 1983. Han kommer nå fra en stilling som overingeniør i Norsk Hydro ASA. I perioden 1983 1992 arbeidet han som prosjektingeniør, sikkerhetsingeniør og sikkerhetsrådgiver i flere selskaper, blant annet Kvaerner Engineering AS, Det Norske Veritas AS og Saga Petroleum ASA. Han var seksjonsleder i Saga Petroleum ASA i perioden 1992 1997, overingeniør i Saga Petroleum ASA i 1997 2000, helse, miljø og sikkerhetsleder i Saga Petroleum ASA/Norsk Hydro ASA i 1998 2001, og han er nå overingeniør i Norsk Hydro ASA. Statens jernbanetilsyn er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Tilsynet skal ivareta offentlighetens interesser tilknyttet sikkerhetsspørsmål og føre tilsyn med at utøverne av jernbanevirksomhet oppfyller kravene i henhold til jernbaneloven. Tilsynet behandler også søknader om tillatelse til å drive jernbanevirksomhet.