Illustrasjonsfoto.

Staten vegvesen veltet krigsminnesmerke

Under arbeid med trefelling på fv. 33 mellom Høljarast og Tonsåsen i Oppland veltet også et minnesmerke over en fallen soldat fra andre verdenskrig.

– Jeg ser på dette som et hendelig uhell: Det kan umulig være en bevisst handling, sier krigshistoriker Kristian Bergsund til Oppland Arbeiderblad (OA).

Avisa skriver at det var harde kamper mellom Høljarast og Tonsenåsen i aprildagene 1940, og at det er reist flere minnesmerker.

Statens vegvesen ta på seg ansvaret for hendelsen. OA viser til en pressemelding fra etaten der Statens vegvesen strekt beklager at en av fire personlige minnesteiner over falne soldater i kamp på Tonsenåsen i 1940 veltet under anleggsarbeid på fv. 33.

Steinen skal ikke ha vært registrert korrekt i Statens vegvesens kart.

– I tillegg til fire personlige minnesteiner, finnes det er en større bauta over alle de falne. Bautaen har blitt forvekslet med den som dessverre veltet under hogsten som foregår i området. Vi er nå i gang med å se på steinen for å se om den har fått noen skader utover at den har veltet, sier prosjektleder Vidar Øfstaas i Staten vegvesen til OA.