Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Staten solgte Entra-aksjer for 3,4 milliarder

Staten solgte tirsdag 25,6 millioner aksjer i Entra for 3,4 milliarder kroner. Eierandelen gikk dermed ned fra 22,3 prosent til 8,2 prosent.

– Jeg er godt fornøyd med nedsalget og måten det har skjedd på, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Salget tilsvarer 14 prosent av aksjene i selskapet, og staten vil etter dette eie 15 millioner aksjer i Entra ASA, tilsvarende 8,2 prosent av aksjene i selskapet.

Prisen per aksje ble 133 kroner. Kjøperne av aksjene inkluderer omtrent 210 investorer, som er både eksisterende og nye aksjonærer fra Norge og fra utlandet.

– Regjeringens mål er å styrke det private eierskapet i Norge, og der staten ikke har noen grunn til å eie, bør vi selge oss ned. Vi har lenge vært tydelig på at vi ikke er langsiktig eier av Entra. Med dette salget legger vi til rette for at en økt andel private aksjonærer kan bidra til den videre utviklingen i Entra, sier Røe Isaksen.

Entra ASA er blant de største eiendomsselskapene i Norge og er ledende innenfor kontoreiendom.

Entra ASA eier og forvalter cirka 1,3 millioner kvadratmeter fordelt på 89 eiendommer, hovedsakelig lokalisert i Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Ved utgangen av tredje kvartal 2019 hadde eiendomsporteføljen en markedsverdi på rundt 48 milliarder kroner.