Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Staten har solgt aksjer i Entra

5. juni 2019 solgte staten om lag 20,3 millioner aksjer i Entra for 2,5 milliarder kroner. Statens eierandel gikk ned fra 33,4 prosent til 22,4 prosent.

- Jeg er godt fornøyd med nedsalget og måten det har skjedd på, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet har solgt 20 278 113 aksjer i Entra ASA. Dette tilsvarer om lag 11 prosent av aksjene i selskapet, og staten vil etter dette eie 41 090 780 aksjer i Entra ASA, tilsvarende 22,4 prosent av aksjene i selskapet. Salget ble gjort gjennom en auksjonsprosess. Prisen per aksje ble 123,5 kroner, og staten mottar totalt 2,5 milliarder kroner for aksjene. Kjøperne av aksjene inkluderer både eksisterende og nye aksjonærer fra Norge og fra utandet.

Entra-aksjen har hatt en god verdiutvikling siden børsnoteringen i 2014 da det kom inn flere eiere.

Stortinget har over flere år fornyet en salgsfullmakt om å kunne selge inntil alle aksjene i Entra, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2019.

- Vårt mål er å styrke det private eierskapet i Norge, og regjeringen har lenge vært tydelig på at vi ikke er langsiktig eier av Entra. Vi legger med dette til rette for at en økt andel private aksjonærer kan bidra til den videre utviklingen i Entra, sier Isaksen.

ABG Sundal Collier ASA, Carnegie AS og UBS Europe SE har vært finansielle tilretteleggere for Nærings- og fiskeridepartementet ved planleggingen og gjennomføringen av transaksjonen. Wikborg Rein har vært departementets juridiske rådgiver. Som en del av vilkårene ved transaksjonen kan ikke staten selge ytterligere aksjer i Entra ASA i en periode på inntil 90 dager etter gjennomføringen av salget.