Oslo 20200513. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) etter at finansminister Jan Tore Sanner la fram Revidert Nasjonalbudsjett i Stortinget. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Oslo 20200513. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) etter at finansminister Jan Tore Sanner la fram Revidert Nasjonalbudsjett i Stortinget. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Staten dropper anonym jobbsøking

Anonymiserte jobbsøknader skulle bidra til at flere innvandrere fikk jobbtilbud i staten. Nå dropper regjeringen tiltaket.

Tiltaket hadde utspring i undersøkelser som viste at det er mindre sjanse for å bli kalt inn til jobbintervju for dem med utenlandske navn.

En ny rapport slår imidlertid fast at anonymiserte jobbsøknader ikke har gitt de resultatene som Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde håpet på, skriver NRK.

En høy andel med innvandrerbakgrunn blir innkalt til intervju, uavhengig av anonymisering eller ei, skriver NRK. Staten kommer nå heller til å lansere kurs for å bevisstgjøre dem som jobber med rekruttering i statlige bedrifter.

– Dersom den norske befolkningen skal ha tillit til staten, må den speile befolkningen, sier kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Nær 13 prosent av statlige ansatte er innvandrere eller barn av innvandrere, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).