Stasjonen

Foto: Fogra ReklamefotoFoto: Fogra ReklamefotoFoto: Fogra Reklamefoto

Tønsbergs gamle rådhus er totalrehabilitert og bygget på med nye etasjer. Samtidig er det lagt vekt på å respektere det opprinnelige 60-tallsuttrykket i det «nye» kontorbygget, som er bygget etter miljøklassifiseringen BREEAM-NOR Very Good.

Fakta

Sted: Tønsberg

Prosjekttype: Rehabilitering /ombygging kontorbygg

Bruttoareal: 6.600 kvadratmeter

Byggherre: Tollbodgaten 22 AS (Micasa AS)

Totalentreprenør: Strøm Gundersen Vestfold AS

Kontraktsum eks. mva.: 105 millioner kroner

Arkitekt: LPO Arkitekter AS

LARK: Stener Sørensen

Rådgivere: Koordinator BREEAM: EVR Norge l Revisor BREEAM: Multiconsult l RIAKU: Akustikk-konsult l RIG: Grunnteknikk l RIB: Christiansen & Roberg l RIBR og RIByFy: ÅF Engineering l RIV rør og utførende Olaf B. Terjesen l RIE: Prosjekt & Enøk Partner l RIV ventilasjon og utførende: GK Inneklima

Underentreprenører og leverandører: VA: EM Teknikk l Grunnarbeider: T. Berg Anleggsteknikk l Peler og spunt: Seabrokers Fundamentering l Rivearbeider: Øst-Riv l Plasstøpt betong: Stokke Bygg l Prefab. betong: Contiga l Stålkonstruksjoner, rekkverk og ståltrapper: Uni Stål l Brannisolering og -tetting: Mur og Brannsikring HAE l Tømrer: Vestviken Betong & Tre l Blikkenslager: Buskerud Blikk l Alufasader: Saga Aluminium l Vinduer og mahognyfasader: Norwin l Fliser: M&M Kristiansen l Solskjerming: Umbra Produkter l Gulvsparkling: Vestfold Gulvavretting l Maler og gulvbelegg: Ivar Romøren l Systemhimling og -vegger: Moelven Modus l Kjøkken: Optimera Zeiner l Storkjøkken i restaurant og bar: Norrøna Storkjøkken l Lås og beslag: Nokas Teknikk Sør l Dører: Jeld-Wen / Swedoor l Elektro: PET Installasjon l Ventilasjon: GK Inneklima l Heis: Reber Schindler Heis l Kjerneboring og betongsaging: JH Byggteknikk

Bygget i Tollbodgaten sto ferdig i 1962 og fungerte som rådhus for Sem kommune frem til 1988. Fra da av var bygningen rådhus for den nye kommunen som er en sammenslåing av kommunene Tønsberg og Sem. Senhøsten 2016 tok imidlertid kommunen i bruk et nytt hovedsete, og Tollbodgaten 22 ble lagt ut for salg.

– Beliggenheten i sentrum, med kun 50 meter til jernbanestasjonen, var svært interessant, og passet perfekt i vår strategi om å etablere oss rundt knutepunktene, sier Geir Ove Johannessen, prosjekt- og utviklingssjef i Micasa AS.

Johannessen innrømmer at Micasa før kjøpet hadde begrenset med kunnskap om bygget, men rådførte seg med en rådgiver på byggeteknikk. – Vi ville se på mulighetene for en økning av antall kvadratmeter. En større utnyttelse var en forutsetning for oss før vi kunne gå videre i prosessen.

Nye etasjer og glassgård

Etter at kjøpet på 45 millioner kroner var fullført i januar 2017, satte Micasa i gang et parallelloppdrag med tre inviterte arkitektkontorer. Vinnerutkastet til LPO Arkitekter gikk ut på å rive den inntrukne sjette etasjen, og bygge nye etasjer i sjette, sjuende og åttende etasje. Mot gårdsrommet i sørvest skulle det etableres en glassfasade fra andre etasje og opp. På den nye inntrukne åttende etasjen skulle det anlegges en stor takterrasse.

– Dette er et spennende gjenbruksprosjekt, der ønsket var å skape et åpent, inviterende uttrykk for en bygning som før hadde hatt en offentlig funksjon. Bygget er enkelt, renskåret og rasjonelt. Man brukte få, men gode materialer den gang. Vi ville formgi og videreføre et uttrykk som både ivaretar 60-tallsbyggets verdighet, men også dets materialbruk, forteller Margrethe Friis i LPO Arkitekter. Foruten teglfasaden som er beholdt, er den tidstypiske bruken av terrasso i trappene videreført ned i restaurant-delen og i de publikumsrettede arealene.

En utstrakt bruk av trespiler på vegger og i himlinger bidrar også til å befeste byggets historiske tilhørighet.

De eksisterende teakvinduene er skiftet ut med aluminiumsbeslåtte trevinduer, bortsett fra i hele første etasje der den åpne, publikumsrettede fasaden utgjør en glass- og mahognyfasade. De gamle vinduene i kontoretasjene skjulte en varmekonvektor, og gikk ikke helt ned til gulvet. Den nye løsningen med større vindusflater gir mer dagslys i interiøret, uten at det endrer uttrykket i fasadene.

Samspillsmodell

For totalentreprenør Strøm Gundersen Vestfold AS er Stasjonen deres første prosjekt, selv om «moderselskapet» Strøm Gundersen tidligere har hatt flere oppdrag for Micasa.

– Vi ble etablert i november 2016 like før oppstart, men Strøm Gundersen hadde vært med i en tidligfase og bidratt med kalkyler, budsjett og løsninger når det gjaldt forsterkninger og fundamenteringer, sier prosjektleder i Strøm Gundersen Vestfold, Rudi Trogstad.

– Totalentreprisen er en samspillsmodell der vi opererte med både målpris 1 og 2. De ga en revidert kontraktsum som vi styrte etter frem til ferdigstillelse. Det har fungert veldig bra, forteller Trogstad.

– Det er en åpen-bok løsning, men også med et tak på målprisen. Det gjør at vi får et tillitsforhold til hverandre, siden alt er transparent – begge veier, supplerer Johannessen.

Foruten logistiske utfordringer med riving og oppbygging i umiddelbar nærhet til jernbanen, og med gateløp på tre sider, var altså forsterking og refundamentering et tema. Bygget ble strippet ned til betongen. For å ta nye laster med tre nye etasjer, ble det refundamentert fra første etasje. Ved siden av alle eksisterende betongsøyler er det pelet ned gjennom kjelleren til fjell. Søylene er kasset inn med trespiler for å skjule de nye stålforsterkningene og brannisolasjonen rundt disse.

– Glassfasaden mot nabobygningen er både en måte å øke arealet på, men også skape en felles forbindelse der man kunne legges felles sosiale soner. Det er blitt en ventilert rømningsvei, samtidig som det gir utsikt mot sørvest. Dette grepet har gitt en bedre funksjonalitet og fleksibilitet i bygget, siden hver etasje nå kan deles inn for to eller tre leietakere. På grunn av krav om heis med båretilgang, ble heisenes plassering noe endret, sier Friis.

Ved at himlingen i er lagt i et flåtesystem, kan systemhimlingen gå helt opp til dekket uten at går på bekostning av de tekniske føringene. Der det tidligere var kompakte teglvegger, er det nå lett flyttbare systemvegger som raskt kan tilpasses nye leietakere eller endrede behov. Hele bygget er også fullsprinklet.

Utleie- og møteromspool

Foruten rene kontorarealer er det også et konsept med coworking i fjerde etasje, der enkeltpersoner og mindre selskaper kan leie kontorplass. Den tidligere bystyresalen, som går over to etasjer, er beholdt og fremstår nå luftig og lys, og inngår som en vesentlig del av konseptet. I hele den inntrukne åttende etasjen er det møterom av forskjellige størrelser, der leietakerne kan kjøpe en andel i møteromspoolen og reservere et eller flere arealer.

– Vi ønsket et levende bygg som blir brukt store deler av døgnet. Da vi begynte å rive hadde vi et prisoverslag, som inkluderte en kantine, ikke en restaurant. Nå fungerer restauranten som kantine på formiddagen for leietakerne, men er også åpen for øvrige gjester, påpeker Johannessen. Baren, med en liten konsertscene, har egen inngang fra jernbanestasjonen, og åpner allerede kl. 07.

Inkludert Stasjonens vel 6.600 kvadratmeter har Micasa vært svært aktive på utbyggingssiden de to siste årene; tre prosjekter og i alt 15.000 kvadratmeter er ferdigstilt – omtrent på likt.

BREEAM NOR

– Med Stasjonen ville vi ha en grønnere profil enn i våre tidligere prosjekter. Vi sikter på BREEAM NOR Very Good for hele prosjektet. Det var de første fem etasjene i den eksisterende delen som gjorde at vi ikke kunne sikte enda høyere. Å tenke grønt er en del av fremtiden. Skal vi henge med vil vi sikkert bygge med BREEAM-standard igjen, oppsummerer Johannessen.

– Stasjonen har vært veldig artig å få lov å være med på, både fordi bygningen har sjel og fordi samarbeidet med Micasa i samspillmodellen har fungert veldig godt, avslutter Trogstad.