Statssekretær John-Ragnar Aarset (fra venstre), fungerende jernbanedirektør Gunnar Løvås og prosjektleder Hans-Egil Larsen. Foto: Jernabneverket/Ingvild Eikeland

Startskudd for nye Ulriken tunnel

Ulriken tunnel i Bergen bygges ut for 3.157 millioner kroner, får et nytt tunnelløp og åtte kilometer ny tunnel i tillegg til ombygginger og oppgraderinger.

Det melder Samferdselsdepartementet i en pressemelding på sine nettsider.

– Bergensregionen er et område der det er forventet betydelig befolkningsvekst i årene som kommer. Det må derfor tas grep for å sørge for et godt transporttilbud for befolkningen i regionen. Det sa statssekretær John-Ragnar Aarset da han lørdag 30. august markerte startskuddet for bygging av et nytt tunnelløp gjennom Ulriken.

Nødvendig oppgradering

Det er 50 år siden tunnelen åpnet, men dagens tunnel har stort behov for oppgradering, heter det i pressemeldingen.

– Et nytt tunnelløp gjennom Ulriken vil gi mulighet for å øke togtilbudet fra dagens halvtimesfrekvens til avganger hvert kvarter, sa statssekretær Aarset.

I tillegg er oppgraderingen, ifølge meldingen fra departementet, viktig for å kunne tilfredsstille krav til rømming og brannsikkerhet.

Åtte kilometer ny tunnel

Delprosjektet Ulriken tunnel har en total lengde på 10,6 km, hvorav om lag 8 km går i ny tunnel. Prosjektet omfatter driving av et nytt enkelt tunnelløp gjennom Ulriken med nærføring til eksisterende tunnel, ombygging av spor og stasjon på Arna, nye bruer i Fløen og Ulriken, samt oppgradering av eksisterende Ulriken tunnel.

Nye Ulriken tunnel er planlagt å være ferdig og tas i bruk sommeren 2018. Kostnadsrammen er satt til 3.157 millioner kroner.

Oppgradering av eksisterende tunnel starter etter at togtrafikken er satt over på nye Ulriken tunnel. Denne oppgraderingen er planlagt å være ferdig sommeren 2020.