Statens vegvesen er i gang med å sikre fjellskjæringer i nordre del av Vestfold. I år skal 17 punkter langs E18 sikres, og målet er å bli ferdig i løpet av året.
Statens vegvesen er i gang med å sikre fjellskjæringer i nordre del av Vestfold. I år skal 17 punkter langs E18 sikres, og målet er å bli ferdig i løpet av året.Foto: Statens vegvesen.

Startet siste etappe av fjellsikring langs E18

Etter en vinterpause er arbeidet med å sikre fjellskjæringer langs E18 i gang igjen. I år skal 17 punkter langs E18 sikres, og målet er å bli ferdig i løpet av året.

Nå har sikringsarbeidet sør for Tollerud i Sande startet, og arbeidet ved kryssområdet ved Hanekleiva ble ferdigstilt for kort tid siden. De 17 punktene er på strekningen fra Gulli ved Tønsberg i sør til grensa til Viken fylke i nord, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

– Nå ser vi slutten på tiltakene og da vil totalt 38 fjellskjæringer være utbedret. Trafikksikkerhet er viktig for oss i Statens vegvesen, og når arbeidet er ferdig, skal vi ha en tryggere E18, sier Tore Jan Hansen, sjefsingeniør i Statens vegvesen, som har ledet sikringsarbeidet siden oppstarten i 2020.

Fjellet bestemmer tidsplanen

Arbeidet som skal utføres i år er både sikring ved bolter og fjerne løse fjellmasser. Noen steder er det bare behov for å tømme steinsprengnettet, reparasjon og supplering av nettet og vegetasjonsrensk.

– På alle 17 punktene har en geolog vurdert behovet for tiltak, men erfaring tilsier at det kan dukke opp behov for ekstra tiltak. Det kan være for eksempel behov for flere og lengre sikringsbolter og mer steinsprangnett. Det er fjellets svakheter som bestemmer omfanget av arbeidet, og noen av disse svakhetene vil ikke bli avdekket før vi startet å borre i fjellet, forklarer Hansen.

Prislapp på 150 millioner

Arbeidet med fjellskjæringene i Vestfold startet i etterkant av raset på E18 Bommestad ved Larvik 13. desember 2019. Alle fjellskjæringer over fem meter skulle inspiseres, og i alt 111 skjæringer ble vurdert. Forventet sluttkostnad for alle fjellsikringstiltakene langs E18 i Vestfold vil være cirka 150 millioner.

Framover vil fjellskjæringene kontrolleres hvert 5. år

Statens vegvesen har laget en femårsplan for systematisk kontroll av alle fjellskjæringene fremover. De fjellskjæringene som har til dels stor forvitringsgrad, vil bli vurdert hvert tredje år, skriver Vegvesenet i meldingen.

– Disse vurderingene vil bli utført av geolog sammen med personell med bergteknisk kompetanse. Målet er å tilby trafikanten en trygg veg som vi som vegeier har størst mulig kontroll på, og hvor faren for steinnedfall er minimalisert, sier Hansen.