Tine O. Fauskanger startet i stillingen i mars. Foto: Fritzøe Engros

Startet i nyopprettet stilling som miljøkoordinator hos Fritzøe Engros

Tine O. Fauskanger startet i mars i en nyopprettet stilling som miljøkoordinator hos byggevareleverandøren Fritzøe Engros.

Jarle Anholt. Foto: Fritzøe Engros

Teknisk avdeling i Fritzøe Engros har fulgt godt med på det økende fokuset på bærekraft og grønn omstilling i markedet.

For å kunne fortsette å være i forkant av behovene dette medfører satser bedriften på å øke kompetanse og kapasitet internt, heter det i en uttalelse fra selskapet.
— Vi vet med sikkerhet at fremtiden vil kreve et betydelig fokus på miljø og bærekraftige materialvalg, og det var en naturlig utvikling for oss å ansette en dedikert miljøkoordinator til å gå grundigere inn i dette arbeidet, sier teknisk sjef Jarle Anholt i Fritzøe Engros AS.

Tine O. Fauskanger (34) fikk jobben. Hun har mastergrad i naturmiljø- og analytisk kjemi, og bakgrunn som overingeniør ved OsloMet.
— En forståelse av naturens kretsløp fra et kjemisk perspektiv er relevant innen de aller fleste næringer da det er en forutsetning for å kunne utnytte og forvalte jordas ressurser på en bærekraftig måte. For et firma som har behov for videreutvikling av prosedyrer og rutiner som sikrer sporbarhet, grundig dokumentasjon og som ønsker å være frempå i utviklingen som skjer innen miljø, bærekraft og ansvarlighet i sin bransje, ble den bakgrunnen og kunnskapen jeg kommer inn med vurdert som både relevant og spennende, sier Fauskanger.
Hun er opptatt av miljø, og mener at det er nødvendig med en systematisk tilnærming samt at ledende aktører går foran i å utvise ansvarlighet.
— Konkrete tiltak mot negativ menneskelig miljøpåvirkning og ressursbruk har hengt etter kunnskapen om ugunstige effekter. Holdnings- og systemendringer tar tid, men det finnes kunnskap, redskaper og metoder som kan og bør tas i bruk for å bidra til en reduksjon av de negative effekten, påpeker hun.