Hovedutvalgsleder Solveig Schytz i Akershus fylkeskommune spar i gang arbeidene med nye bruer over Leira ved Frogner. Byggeleder Øyvind Moen (fv.) i Statens vegvesen, Øyvind Pedersen i Implenia og avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen overvar seansen med spadetaket. I bakgrunnen skimtes eksisterende Frogner bru og elva Leira. Foto: Statens vegvesen

Startet arbeidene med Frogner bru

Mandag 21. januar ble starten på bygging av nye Frogner bruer markert. Frem til august 2020 skal eksisterende bru erstattes av en ny veibru for trafikken på fv. 260 og en ny bru for myke trafikanter. 

Eksisterende Frogner bru i fv. 260 ved Frogner sentrum i Sørum kommune er fra 1936 og har behov for omfattende vedlikehold for å opprettholde bæreevne og krav til sikkerhet for trafikantene. Derfor uttrykte Solveig Schytz, hovedutvalgsleder for samferdsel i Akershus fylkeskommune, og avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen glede over at de kunne spa i gang arbeidene med å bygge ny bruer over elva Leira.

Eksisterende Frogner bru har redusert fremkommelighet for alle trafikantgrupper. I forbindelse med byggingen av nye Frogner bruer, vil det bli bygget en bru for trafikken på fv. 260 Trondheimsvegen og en ny bru for myke trafikanter, melder vegvesen.no.

– Med de to nye bruene vil trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper bli betraktelig bedre, sa Solveig Schytz under markeringen av anleggsstarten.

Tredje trinn ved Frogner skole var invitert til anleggsmarkeringen hvor de fikk boller, juice og refleksvester. 

– Vi i Statens vegvesen er opptatt av at førerne av anleggsmaskinene og andre ser dere i denne mørke årstiden. Vi ønsker derfor å gi dere disse refleksvestene og at dere bruker dem i den mørke årstiden vi nå er inne i. Dette er viktig i forhold til sikkerheten, sa avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i vegvesenet.

Arbeidene med de to nye bruene på Frogner startet 21. januar 2019. I hele anleggsperioden vil gående og syklende kunne krysse over elva Leira ved Frogner bru, mens det for trafikantene på fv. 260 blir en periode på cirka et år med omkjøring. 

– Den nye brua for myke trafikanter skal være ferdig før sommeren i år. Dette gjør at gående og syklende kan ta i bruk denne nye brua før eksisterende bru rives sommeren 2019. Fra sommeren 2019 vil det derfor bli en periode med omkjøring på ca. ett år for trafikantene på fv. 260, fortalte Schytz og Karbø under markeringen av anleggsstarten.