AEKO Entreprenør er godt i gang med grunnarbeidet i Durendalsveien 1 på Oppegård, og (f.v.) fagsjef Bjørn Ole Hansen, daglig leder Magnus Christiansen og prosjektleder Olaug Talleraas håper på flere slike prosjekt.

Startet AEKO Entreprenør for å sikre egen fremdrift – nå har de fått sin største jobb av eksterne

Eiendomsutvikleren AEKO opplevde at det kunne være vanskelig å finne grunnentreprenører i det segmentet de holdt på, og startet sin egen entreprenørvirksomhet. Fire år senere har AEKO Entreprenør fått sin største kontrakt hittil, men utenfor eget konsern.

Denne artikkelen er hentet fra Byggeindustrien nummer 5 - 2021.

Faksimile utg. 5

På relativt få år har eiendomsutvikleren AEKO Gruppen vokst kraftig i sitt nærområde Follo. I fjor kunne Byggeindustrien fortelle om reisen fra eplehage- til feltutbygger. Et viktig steg på den veien var etableringen av deres egen entreprenørvirksomhet AEKO Entreprenør i 2018. Nå har entreprenøren fått sitt største oppdrag hittil, for en annen kunde enn morselskapet.

For det er en annen lokal eiendomsutvikler enn AEKO som står bak prosjektet Durendalsveien 1 på Oppegård. Kolbotn-baserte Bolig og Eiendomsutvikling har gitt Hersleth Entreprenør oppdraget med å bygge 53 leiligheter fordelt på to leilighetsbygg ved Skiveien, Greverud skole og togstasjonen på Oppegård som noen av naboene, og AEKO Entreprenør har grunnentreprisen.

– Her skal vi grave ut cirka 10.000 kubikkmeter masse og 8.000 kubikkmeter fjell. Vi skal være ferdig med grunnarbeidene til sommeren, forteller fagsjef Bjørn Ole Hansen i AEKO Entreprenør til Byggeindustrien.

– Vi har ikke hatt noen leilighetsbygg tidligere, men kun gravd ut for eneboliger og boliger i prosjekter med opp til fem enheter, forklarer daglig leder Magnus Christiansen til Byggeindustrien, og legger ikke skjul på at han ser på det som en fordel å være en del av et konsern som driver med eiendomsutvikling.

– Vi kjenner kunden og vet hva de er opptatt av. Vi sitter så nært på kunden i våre egne prosjekter, og vet hva som er viktig for dem, og vi prøver å dra det med oss når vi jobber for eksterne. Og nå er tre fjerdedeler av oppdragene våre for eksterne, sier han.

Forutsigbarhet

Det er eiendomsdelen av selskapet som sørget for at det ble et behov for en egen entreprenørdel. Hansen og sønnen hans hadde gravd ut og stått for grunnarbeidet i de fleste av AEKO-prosjektene, men etter hvert sto både AEKO og Hansen ved et veiskille.

– Jeg alene hadde ikke lyst til å vokse og bli så stor. Eiendomsutviklingen ble større, og det var et tidsspørsmål før jeg ikke klarte å holde tritt med deres vekst. Sånn ble det en prat ut av det, slik at vi kunne vokse sammen, sier Hansen.

– I det segmentet vi i AEKO jobbet var det vanskelig å finne aktører som hadde tilstrekkelig kapasitet og fleksibilitet til å ta prosjektene når vi ønsket å starte, og ha den fremdriften på prosjektene som vi ønsket, forklarer Christiansen.

Her skal selskapet grave ut cirka 10.000 kubikkmeter masse og 8.000 kubikkmeter fjell.

– Markedet for de mindre prosjektene er dominert av små aktører, som ofte bare har en eller to maskiner. De blir veldig sårbare hvis de får forsinkelser på ett prosjekt, og da vil den forsinkelsen forskyve seg til andre. For en eiendomsutvikler er tid viktig, man ønsker å komme i gang og få prosjektene ferdig som planlagt. Slik at man kan investere i nye prosjekter. AEKO Gruppen så at det var en veldig sårbar del av verdikjeden, som utsatte prosjektene og selskapet for en risiko, legger han til.

Kombinerer grunnarbeid og uterom

Men dette var ikke den eneste grunnen til at de ville starte egen entreprenørvirksomhet. En annen potensiell risiko var grensesnittet mellom grunnarbeid og uteområder.

– Vi så at grunnentreprenørene i det sjiktet vi var, sjelden hadde kompetanse på grønt og uterom, og da måtte eiendomsutvikleren forholde seg til to aktører. Først måtte vi ha en som tok grunnarbeidene, og så en ny aktør som da tok steinarbeider, asfaltering, grøntområder og så videre. Det skjæringspunktet mellom grunn-entreprenøren og uteromsentreprenøren var problematisk. Det ble noen ganger en uenighet om hvordan uterommet skulle se ut før gartneren kom inn , og da ble det veldig fort en krangel om hva som egentlig er priset inn. Vi har sett at ved å tilby full pakke, både grunnarbeider og uterom, er en mye mer hensiktsmessig måte å jobbe på, forklarer Christiansen.

Prosjektet i Durendalsveien er bygget opp på denne måten. Nå er man i gang med grunnarbeidene, og de skal være ferdige til sommeren. Mens neste år skal de tilbake for å gjøre ferdig uteområdene.

Siden oppstarten har AEKO Entreprenør vokst til 13 ansatte, og har nå en maskinpark på ni maskiner fra to til 29 tonn. Men Christiansen ser fortsatt store muligheter for vekst.

– Vi ønsker å utvikle virksomheten med flere folk og flere maskiner, slik at vi kan drive prosjekter som dette parallelt. Vi mener at vi har en oppskrift på å drive virksomheten godt, og som også lar seg utvikle. Det ser ut som om det er et marked for dette sør for Oslo, avslutter AEKO Entreprenør-sjefen.