Hyvingatunnelen er en av de fem tunnelene som skal oppgraderes på strekningen. Foto: Statens vegvesen
Hyvingatunnelen er en av de fem tunnelene som skal oppgraderes på strekningen. Foto: Statens vegvesen

Starter stor oppgradering av tunneler ved Dale

Fem tunneler på E16 mellom Stanghelle og Voss skal oppgraderes de kommende tre årene.

– Det kommer til å ta mer tid å komme seg mellom Bergen og Voss på kveld og natt de tre neste årene. Det vil bli tretimers stenginger på natt, så sjåfører må planlegge reisene sine ut fra det. Dette gir tydelige ulemper for både tungtrafikk og vanlige bilister, men det er nødvendig med stenginger for å få tunnelene opp til dagens krav, sier byggeleder Kristian Dahle Sylta i Statens vegvesen til vegvesen.no.

Tunnelarbeidet starter 1. august, og det vil foregå på nattestid mellom kl. 20.00 og 05.30. Arbeidet vil i utgangspunktet foregå mandag – fredag, men med periodevis aktivitet i helger. Frem til klokke 22.00 blir det kontinuerlig kolonnekjøring, og mellom 22.00 og 05.30 blir det stengt – med unntak av et gjennomslepp fra begge sider klokken 01.00. På dager når det er ventet stor utfart, kan arbeidet frem til klokken 22.00 bli kuttet.

– Statens vegvesen har de siste årene gjort et stort arbeid på E16 mellom Bergen og Lærdal, for å innfri krav i EUs tunnelsikkerhetsforskrift. Flere av tunnelene er tatt i bruk med modernisert sikkerhets- og kommunikasjonsutstyr, nye stopplommer, samt nye led-lys og rekkverk. Nå står altså flere tunneler mellom Stanghelle og Voss for tur, og det er Dalevåg-, Dalseid-, Trollkone-, Hyvinga-, og Hernestunnelen. Arbeidet blir gradvis trappet opp, og mot slutten av august starter entreprenøren med sprenging av nisjer inne i Dalevågtunnelen, heter det i meldingen.

– Det er et ganske stort anleggsområde, som strekker seg rundt 25 kilometer. Grunnet rasfare i dagstrekka mellom Dalseid- og Hernestunnelen, kan vi ikke stille opp kolonnekøene der. Derfor blir det en lengre strekning som er stengt når det er arbeid i de tunnelene, sier Sylta.

For å unngå unødvendig hindring for trafikantene, prøver de så godt som mulig å koordinere med annet arbeid på E16.