Høybråtenveien bru. Foto: Statens vegvesen.
Høybråtenveien bru. Foto: Statens vegvesen.

Starter rehabilitering av E6 Høybråtenveien bru

Mandag 24. juni starter rehabiliteringsarbeider for brua som går over Høybråtenveien og hovedbanen på E6 nord for Oslo.

– Det er togstans på jernbanen fra 26. juni til 22. juli, som det er viktig å benytte seg av for å få gjennomført disse viktige og nødvendige arbeidene. Rehabiliteringen inkluderer fjerning av betongelementer, etablering av nye kantdragere med kjøresterkt brurekkverk og utskiftning av fuger. Brua har de siste åra hatt midlertidig rekkverk, så rehabiliteringen vil både gi bedre trafikksikkerhet og forlenge levetida til brua, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Det antas at arbeidene vil ha en varighet på cirka tre måneder.

De trafikale konsekvensene blir at trafikken på E6 i venstre felt over brua sperres i hver kjøreretning, og flyttes over til kollektivfeltene. Påkjøringsrampen fra Starveien stenges i hele anleggsperioden. I forbindelse med fugeutskiftning vil det bli helgestenginger av brua, hvor en kjøreretning blir stengt og det kjøres toveistrafikk i den andre kjøreretningen. Det er foreløpig planlagt to slike helgestengninger.