Innkjøringen til Damsgårdtunnelen fra Bergen sentrum. Foto Ole Kr. Åset, Statens vegvesen
Innkjøringen til Damsgårdtunnelen fra Bergen sentrum. Foto Ole Kr. Åset, Statens vegvesen

Starter oppgradering av Damsgårdstunnelen

Arbeidet i Damsgårdtunnelen starter 18. september, og folk må tilpasse seg en ny trafikksituasjon i Bergen de nærmeste åra.

– Så å si alt i tunnelen skal byttes ut, samtidig som tunnelen skal være sikker og åpen for trafikk på dagtid. Dette blir utfordrende, men arbeidet er godt planlagt og vi har en flink entreprenør med oss. Så dette skal gå bra, sier byggeleder Ruben Onarheim i Statens vegvesen i en pressemelding.

Både inni og utenfor tunnelen skal det utføres omfattende anleggsarbeider. Noe av det første som skal skje, er å sprenge ut en fjellhall med havarilomme midt inne i tunnelløpet fra sentrum. Her skal det bygges et stort nytt teknisk bygg som skal betjene deler av den nye installasjonen.

– Eksisterende utstyr i tunnelen er i meget dårlig stand, og oppgraderinga er helt nødvendig for å holde tunnelen åpen for trafikk, sier Onarheim.

Første stengning blir mandag 18.09.23 i løp fra sentrum. Arbeidet vil primært skje i løp fra sentrum i starten av prosjektet, men det vil også tidvis være behov for å stenge løp mot sentrum.

– Kun ett løp kan stenges om gangen. Et unntak til dette er ved sprengning. Da vil det være behov for å stenge motgående løp i en kort periode når salven går på grunn av sikkerhet. Sprengningsarbeidet starter i begynnelsen av oktober, heter det i meldingen.

– Det kommer til å bli kø når tunnelen stenger. Vi oppfordrer alle som kan, til å tilpasse kjøring til tidspunktene tunnelen er åpen. De som ikke har muligheten til det, oppfordres til å velge kollektivt, sier Onarheim.

Arbeidet skal være ferdig mot slutten av 2025.