F.v.: Aage Bjørn Andersen (NAPOP), Kristin Arnesen (Hafslund) og Espen Glømme (Steg Entreprenør) er klare til å ta i bruk NAPOPs energistasjon for å drive byggeplassen med grønt hydrogen. Foto: NAPOP

F.v.: Aage Bjørn Andersen (NAPOP), Kristin Arnesen (Hafslund) og Espen Glømme (Steg Entreprenør) er klare til å ta i bruk NAPOPs energistasjon for å drive byggeplassen med grønt hydrogen. Foto: NAPOP

Starter opp Norges første byggeplass som drives av hydrogen

I høst vil landets første anleggsplass driftet av hydrogen startes opp i Oslo, og hydrogen er på vei inn på flere byggeplasser.