Eksisterende plattformer tilpasses til nye togsett på Fjellhamar stasjon. Foto: Marius Lysø

Starten på milliardprosjekt – tilpasser plattformer til nye togsett

I et tre uker langt sporbrudd i sommer forlenger Bane Nor tre plattformer på Hovedbanen, så plattformene skal bli klare for å ta imot nye togsett i 2025 og 2026. Under sommerens brudd utfører de sprengningsarbeider, spunting og tilpasninger av infrastruktur til nye plattformer.