Starco Gardermoen

Veidekkelogo

Veidekkelogo

Altinstallasjon

Altinstallasjon

TillerVimek

TillerVimek

Wener

Wener

Straye

Straye

I månedsskiftet november/desember i 2020, startet Veidekke Logistikkbygg oppsettingen av Starco sitt nye logistikkbygg på Gardermoen.

Fakta

Sted: Gardermoen

Prosjekttype: Logistikkbygg

Byggherre: Thon Eiendom

Totalentreprenør: Veidekke Logistikkbygg

Kontraktsum eks. mva.: 180 millioner kroner

BTA: 23.048 kvadratmeter

Arkitekt: Veidekke Logistikkbygg

Rådgivere: RIBR, RIE, RIB, RIEn: Afry l Oppmåling: Norconsult l RIBfy: Termoenergi Norge

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: Jahr Transport l Betongarbeid: Tiller Vimek l Stål, vegger, tak: Straye Stålbygg l Taktekking: Byggpartner l Ventilasjon: Vestfold Klima og Ventilasjon l VVS: NRA Øst l Elektro: Alt Installasjon l Sprinkler: Aqua-Tech l Tømrer: Wener l Porter: BES l Rekkverk og trapper: Gustavsen og Slemdal l Solavskjerming: Umbra l Personheis: Schindler l Vareheis: TKS l Tetthetsmåling: Omega Akerholdt

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det er Thon Eiendom som er byggherre for prosjektet; et gigantisk logistikkbygg som i areal kan romme et par fotballbaner.

– Det er veldig gode grunnforhold med morenemasser her. Bygget er hovedsakelig punktfundamentert, samt noe stripefundamentering og høy ringmur, sier prosjektleder Steinar Aske i Veidekke Logistikkbygg til Byggeindustrien.

Høy tetthetsgrad

Fasaden er stålkonstruksjon kledd med sandwichelementer. Bygget har isolert stålplatetak tekket med belegg.

– Vi oppnådde en veldig høy tetthetsgrad i bygget, og da prosjektet nærmet seg ferdigstillelse, målte vi en tetthetsgrad på bare 0,09. Dette er det beste resultatet jeg har oppnådd i mine prosjekter, sier Aske.

Logistikkbygget inneholder lager for 250.000 dekk, felger og noen oljeprodukter som er lagret i en egen branncelle med 180 minutters brannkrav til slukking. Bygget er delt i fire seksjoner, hver av disse har brannvegg som tilfredsstiller 180-minutters kravet.

– Relativt utfordrende

Høyden på bygget er 12,1 meter. Det har en mesaninetasje for hovedsakelig kontorer, spiserom, terrasse i tillegg til et dekkhotell.

– Det har vært et relativt utfordrende prosjekt å gjennomføre i løpet av pandemitiden. Vi hadde seks, syv ekstra hjulbrakker for å skille de ulike underentreprenørene under måltidene. I noen av brakkene gjennomførte vi også ulike spisetider. I det hele tatt var det et veldig grundig regime med tanke på renhold og desinfisering av brakkene, sier prosjektlederen, som berømmer underentreprenørene, byggherren og leietakeren for et godt og konstruktivt samarbeid.

– Raske beslutninger

– Både byggherren og Starco har vært flinke og raske med beslutninger, og bidratt til en god produksjon gjennom hele prosessen. Den 5. mai overleverte vi bygget noe før tidsfristen etter cirka 18 måneders byggetid, sier Aske, som legger til at de har hatt god hjelp av en arkitekttrainee med innredning, farge- og materialvalg i samarbeid med Starco.

– Godt samarbeid

Økonomisjef i Starco, Eirik Johansen, sier til Byggeindustrien at det har vært en kontinuerlig prosess med detaljering av bygg, hvordan bruken skulle være og hvilke behov Starco har i et slikt logistikkbygg.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Thon Eiendom og Veidekke Logistikkbygg for å finne de beste løsningene for oss som bruker. Resultatet er vi godt fornøyd med. Vi får inn og ut varene i det tempoet vi ønsker, og vi ser at logistikken fungerer. Det er veldig god kvalitet og løsninger som er levert, sier Johansen.

– Super jobb

Hos byggherren Thon Eiendom er det også stor tilfredshet med det nye bygget.

– Veidekke Logistikkbygg har gjort en super jobb fra tilbudsfase til overlevering, og vi har hatt en ekstremt ryddig leietaker med i prosessen. Jeg opplever et godt og solid bygg som vil ha lang levetid, et bygg som for øvrig er knyttet til fjernvarme, og som har noe strømproduksjon fra solceller, sier utbyggingsdirektør Sjur Krog Martinsen i Thon Eiendom til Byggeindustrien.