Fra venstre: HMS-KS-HR sjef Olav Silde, hovedverneombud Jostein Byberg, senior HMS-KS koordinator Tom Rune Utheim og daglig leder Tommy Stangeland. Foto: Stangeland Maskin

Stangeland Maskin med ny ISO-sertifisering innen arbeidsmiljø

For ganske nøyaktig to år siden ble Stangeland Maskin
sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 kvalitetsledelse og ISO 14001:2015 miljøledelse. Fra 4. september kan virksomheten skilte med nok en sertifisering, denne gang ISO 45001:2018 innen arbeidsmiljø.

I samme omgang er også risikostyringssystemet i virksomheten oppdatert til å samsvare med ISO 31000:2018 Risikostyring, opplyser Stangeland Maskin i en pressemelding.

Trygg arbeidshverdag

I meldingen vises det til at entreprenøren at ett av de seks langsiktige satsningsområder som det jobbes målrettet og strukturert mot, er menneskene som arbeider i bedriften.

– Kulturen og arbeidsgleden har alltid vært en viktig konkurransefordel for oss, og det gjør meg stolt at vi nå har sertifisert våre strukturelle prosesser og systemet der vi aktivt jobber med en trygg arbeidshverdag for våre ansatte, sier daglig leder Tommy Stangeland i meldingen.

Han fremhever spesielt arbeidet til Tom Rune Utheim og Olav Silde. Utheim er Senior HMS-KS Koordinator, og har vært prosjektleder for sertifiseringen. Dette er ikke ukjent terreng for Utheim, da han i aller høyeste grad også var involvert ved de tidligere sertifiseringene.

Endringer

– Jeg syns det er spennende å fordype meg i standardene og koble disse opp mot vår praksis, sier Utheim.

Mer enn ti års målrettet arbeid i organisasjonen har vært grunnlaget for systemet som nå er sertifisert, men sertifiseringen innebærer også endringer. Utheim skryter av kollegaer i hele organisasjonen som både har bidratt, men også tatt inn over seg endringene på en positiv måte.

– ISO 45001:2018 er et ledelsesstyringssystem som tar for seg arbeidsmiljø. Målet er å redusere yrkesskader, sykdommer og fremme fysisk og mental helse. Vi i Stangeland har i mange år jobbet målrettet med sikkerhetskulturen vår, og det langsiktige målet er null fraværsskader, uttaler HMS-KS-HR sjef Olav Silde.

Han liker spesielt elementet med at sertifiseringen skal dokumentere prosesser for involvering og brukerprosesser.

– Vi har involvert verneombud, og alle faggrupper i sertifiseringsprosessen sier Silde. Høy grad av involvering er nemlig et avgjørende suksesskriterium, ikke kun for å bli sertifisert, men for å forankre rutinene og kna det inn i kultur og ryggmargen hos alle oss som arbeider i Stangeland, fastslår Silde.