Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør i Statnett og Tore Voster, markedssjef i Stangeland Maskin, signerte kontrakten i Oslo onsdag ettermiddag. Foto: Statnett

Stangeland Maskin fikk kontrakten på grunnarbeidene til Sauda stasjon

Statnett signerte onsdag avtale med Stangeland Maskin på grunnarbeidene til Sauda transformatorstasjon. Kontrakten har en verdi på cirka 45 millioner kroner.

- Stangeland Maskin vant fram etter en grundig prosess med kvalifisering og konkurranse. Vi har god erfaring med Stangeland Maskin fra andre prosjekter Statnett har i Rogaland, og det er gledelig å tildele denne kontrakten til en lokal entreprenør, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett i en pressemelding.

Grunnarbeidene på Sauda transformatorstasjon vil starte opp våren 2018. Stangeland Maskin vil ha ansvaret for å forberede tomten før byggingen av selve stasjonsanlegget tar til. Fra før har Statnett utvidet den eksisterende transformatorstasjonen på Austarheim i Sauda, og den nye delen med byggestart i 2018 blir et 420kV-anlegg, som er et høyere spenningsnivå. Dette nye anlegget skal etter hvert kobles sammen med den eksisterende delen av stasjonen. Kontrakten for selve stasjonsanlegget blir signert senere i desember, og planen er å sette stasjonen i drift i 2020.

- Nå gleder vi oss til å starte på en ny jobb for Statnett her i Rogaland, sier markedssjef i Stangeland Maskin, Tore Voster etter å ha signert kontrakten for Sauda transformatorstasjon. 

- Vi har på det meste vært rundt 25 personer i arbeid på Bjerkreim transformatorstasjon for Statnett, og det samarbeidet fungerer veldig bra. På Sauda stasjon vil mellom 15 og 35 ansatte jobbe på prosjektet. I tillegg jobber vi på underentrepriser for Statnett på transformatorstasjonene i Lysebotn og Fjotland og skal jobbe på stasjonen i Hylen, sier han.

Den nye stasjonen i Sauda inngår i prosjektet Vestre korridor, som skal stå ferdig i 2021. Vestre korridor strekker seg fra Kristiansand i sør til Sauda i nord, og når prosjektet er ferdig vil det ha stor betydning for en mer stabil strømforsyning og økt forsyningssikkerhet på Sør-Vestlandet. I tillegg bidrar utbyggingen av Vestre korridor til full utnyttelse av mellomlandsforbindelsene til England og Tyskland.

Prosjektet har ferdigstilt arbeidet med å gjøre klar 270 km eldre ledning til et høyere spenningsnivå, og seks av åtte grunnarbeidskontrakter er fullført. Kontraktene i de to første stasjon- og ledningsprosjektene er under gjennomføring, og den siste kontrakten på ledning ble tildelt Dalekovod for kort tid siden. Den siste stasjonskontrakten i Vestre korridor signeres som nevnt i løpet av desember.