Norsk Ståldag 2021 hadde omtrent 200 påmeldte.Daglig leder Kjetil Myhre i Norsk Stålforbund.Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea delte sine tanker rundt de utfordringene og mulighetene industrien og byggenæringen møter etter koronapandemien.Administrerende direktør Helge Runer i Norsk Stål fortalte om hvordan stålleverandøren har opplevd prisutviklingen under og etter pandemien.Norsk Ståldag 2021 hadde omtrent 200 påmeldte.

Stålsterkt oppmøte på Ståldagen

Norsk Ståldag 2021 ble arrangert i kjent stil torsdag etter nedskalert arrangement i 2020. Det var fullsatt sal da stålbransjen kunne møtes igjen.

– Vi velger å ha Teams som et digitalt alternativ, men det er bare en håndfull som ønsker å delta via Teams. De aller fleste kommer fysisk, kunne daglig leder Kjetil Myhre i Norsk Stålforbund fortelle til Byggeindustrien i forkant av arrangementet.

Årets Ståldag havnet på rundt 200 påmeldte, og utgjør dermed en fordobling av deltakertallet fra 2020.