Stålproblemer

Det har vært utfordrende innen flere områder med tanke på råvarepriser og ulike byggevarematerialer i en lengre periode, men nå er stålmarkedet virkelig inne i en krevende periode med prisgalopp og tendenser til hamstring. Hamstringen er nå såpass høy enkelte steder at det settes inn begrensinger i innkjøp.