Stålpris til Borgen

Norske Arkitektstudenters Stålkonstruksjonspris 2009 tildeles Knut Gullbrand Borgen for prosjektet "Farnes rasteplass"

Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner deler hvert annet år ut Norske Arkitektstudenters Stålkonstruksjonspris. Prisen ble første gang delt ut i 2005. Konkurransen retter seg mot arkitektstudenter ved norske universitet og høgkoler. Prisen er ment å oppmuntre arkitektstudentene til å anvende stål som et sentralt element i design av konstruksjoner og inspirere til nye idéer og løsninger. 

Juryen har bestemt at Norske Arkitektstudenters Stålkonstruksjonspris 2009 tildeles Knut Gullbrand Borgen for arbeidet "Farnes rasteplass", et prosjekt høsten 2008 ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Prosjektet var en besvarelse på studiokurset Arkitektur i landskap. Kurset samarbeidet med Nasjonale Turistveier, og hadde reelle tomter og prosjekteringsoppgaver tilknyttet den fremtidige turistvegen Gaularfjellet. 

Prisen som består av et diplom og en sjekk på kr. 20.000 vil bli overrakt på Norsk Ståldag 27. oktober 2009 på Grand Hotel i Oslo. Vinneren vil også få en reise til Barcelona til en internasjonal konferanse i september.

Juryen har bestått av:
*Siv. arkitekt Øyvind Almaas, ØKAW Arkitekter MNAL AS
*Siv. ingeniør Pål Jevanord, Sivilingeniør Knut Finseth AS
*Siv. ingeniør Stig Møllersen, Multiconsult AS, representant for Norsk Forening for Stålkonstruksjoner
* Daglig leder Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund, representant for Den norske Stålgruppen

Det forelå i år 8 utkast til bedømming. Besvarelsene er gjennomgående preget av arbeidslyst og kreativitet. Forståelsen for stål som konstruksjonsmateriale har stort sett vært god. Fremstillingene har vært gjort på DAK, delvis supplert med modellfoto. Bedømmelseskriteriene har vært: Innovasjon, originalitet, idé, konstruktiv forståelse, materialkunnskap, skulpturell egenart, funksjonalitet, fremstilling og gjennomførbarhet.

Juryens uttalelse om prisvinneren:
"Studenten har tatt for seg en interessant situasjon, nemlig møtet mellom land og vann i en vakker vestelandsfjord. Rustfrie plater og gitter som er satt vertikalt, lager et nytt landskap med odder og bukter. Stålmaterialet er brukt med fantasi og konstruktiv forståelse. Prosjektet er enkelt og klart fremstilt."

Studentens prosjektbeskrivelse:
Prosjektet søker å tilgjengeliggjøre fjorden samt å gi de reisene varierte plasser å raste ved i nær kontakt med vannet. 

Tomten består hovedsaklig av grove steinmasser mellom riksvegen og fjorden. Massene utgjør selv rasteplassen, mens stålet gir plassen dens form og romlige kvaliteter. Det er verken lagt til eller fjernet masser. 

I behandlingen av massene benyttes stålets egenskaper i forhold til trykk- og strekkrefter. Ni runde trau av rustfritt stålgitter fylles med steinmasse. Valsede rustfrie stålplater monteres mellom trauene. Plassen fylles så med stein og grusmasser. Platene og gitteret er avsluttet én meter over grusdekket med et langsgående 50 mm rustfritt stålrør. Et vertikalt flattstål skiller grusplassen fra parkeringsplassen, som er asfaltert. 

Toalettbygget består av to vanger av stålgitter med stein mellom. Vangene er bundet sammen med ståltråd. Mot fjorden er steinmassene i veggen grove for å gi lysinnslipp mellom steinene, mens de inn mot plassene er finere for å hindre innsyn. Knekte plater av sort stål utgjør taket. Et av toalettene er universelt utformet. Stablede trestokker utgjør benker og bord.