Bruelementene til Åstfjordbrua ble heiset på plass i midten av mai. Foto: Hlynur Gudmundsson - Statens vegvesenFoto: Hlynur Gudmundsson / Statens vegvesen.Foto: Hlynur Gudmundsson - Statens vegvesenFoto: Hlynur Gudmundsson - Statens vegvesenFoto: Hlynur Gudmundsson - Statens vegvesenFoto: Hlynur Gudmundsson - Statens vegvesen.Foto: Hlynur Gudmundsson - Statens vegvesen.Foto: Hlynur Gudmundsson - Statens vegvesenFoto: Hlynur Gudmundsson - Statens vegvesenFoto: Hlynur Gudmundsson - Statens vegvesen

Stålkassen til Åstfjordbrua heist på plass

Bruelementene til den 735 meter lange Åstfjordbrua på fv. 714 i Trøndelag er nå løftet på plass.

Arbeidet med å løfte den åttende og siste seksjonen ble utført sent søndag kveld den 19. mai, skriver Statens vegvesen i en melding.

Seks bruelementer ble løftet fra kranskipet HLV Uglen og to fra kran på land. Assisterende byggeleder Olav Duesten i Statens Vegvesen sier at alt er gått etter planen og alt har stemt. Forholdene har stort sett vært gode for løfting denne uken.

Bruelementene er 60 til 138 m lange og veier fra 192 til 604 tonn. Total vekt av stålkassen er cirka 2800 tonn. Bruelementene er laget i Aker Solutions sitt verft i Egersund, og ble transportert til bruanlegget i Åstfjorden av Boabarge 33, Norges nest største lekter, melder Vegvesenet.

Nå starter arbeid med sammensveising av bruelementene og klargjøring av stålkassen for støping av brudekket. Brudekket blir støpt fra begge sider av fjorden.

Det er arbeidsfellesskapet Metrostav NUF/Bertelsen & Garpestad som har kontrakten på byggingen av Åstfjordkryssinga. Prosjektet, som er en del av den såkalte Laksevegen, omfatter bygging av Slørdalstunnelen (ca. 2650 meter), Åstfjordbrua (ca. 735 meter) og Mjønestunnelen (ca. 770 meter), samt veger i dagsoner på ca. 1500 meter. Brua og tilstøtende tunneler og veier skal være ferdig 1. november 2020.