Det bor over 5,2 millioner mennesker i Norge. Av befolkningen er nå 10,6 prosent utenlandske stasborgere. Flere av disse blir etterhvert norske statsborgere. Bildet viser en statsborgerseremoni i Oslo Rådhus. Under seremonien, som er frivillig, får nye norske borgere anledning til å avlegge et troskapsløfte. Foto Lise Åserud / SCANPIX

Stadig flere innbyggere i Norge

Folketallet i Norge øker og i fjor ble vi 0,9 prosent flere innbyggere. Størst økning er det i antall menn. 

Ved årsskiftet var totalt 5.258.317 mennesker bosatt i Norge. Det er en økning på 44.300 personer. Omkring to tredeler av veksten skyldes nettoinnvandring. Akershus fylke hadde den største prosentvise veksten, mens Oslo nå har 667.000 innbyggere, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Siden 2008 har antall utenlandske statsborgere bosatt her i landet mer enn doblet seg. I 2008 bodde det 266.000 utenlandske statsborgere i Norge, mens ved nyttår i år var antallet 559.218.

I 2008 tilsvarte antallet 5,6 prosent av befolkningen, mens i 2017 er andelen økt til 10,6 prosent.

I 2016 kom det flest nye utenlandske innbyggere fra Syria. Mange av disse flyktningene har fått oppholdstillatelse i Norge i løpet av året og er derfor registrert som bosatte. Men fortsatt er det polakker som er den største gruppen av utlendinger som bor i Norge, fulgt av svensker og litauere.

Tallene fra SSB viser at det er en overvekt av menn i den norske befolkningen. Slik har det vært siden 2010. Antall menn i fjor vokste med 24.000, og per 1. januar 2017 var det et "overskudd" av menn på nær 40 000.