Stadig flere boliger på tvangssalg

Antall tvangssalg av boliger økte med 20 prosent i fjor, sammenlignet med året før.

 

Det viser tall DN.no har hentet inn hos tingrettene i landets største byer. Borettslagsleiligheter er verstingen på listen med en økning på 26 prosent. Både i Bodø, Tromsø, Drammen, Kristiansand og Stavanger har utviklingen vært nærmest eksplosiv, skriver DN.no.

- Mange i borettslag har sett seg blinde på husleien i lavrenteperioden, og både bank og kunde har tatt altfor lett på økningen i renten på fellesgjelden, sier studierektor Dag Jørgen Hveem ved Handelshøyskolen BI.

I 2007 gjennomgikk Kredittilsynet utlånspraksisen til åtte store norske banker og slo fast at flere av bankene overvurderte kundenes betjeningsevne.
- Resultatet av det ser man kanskje i noen grad nå. Vi har advart bankene mot å gå for langt i låneutmålingen. Det har vært for mange lån med høy belåningsgrad, og vi har hele tiden forsøkt å mane både bankene og kundene til nøkternhet, sier nestleder Erik Lind Iversen i finans- og forsikringsavdelingen i Kredittilsynet til DN.no.