Stabssjef - Forsvarsbygg kampflybase

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

FirmaForsvarsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist09.11.2014

Forsvarsbygg kampflybase er byggherre og ansvarlig for planlegging og bygging av ny kampflybase i Norge, herunder Ørland og Evenes. Prosjektet skal koordinere og lede all aktivitet for planlegging og etablering, for forsvarssektoren og mot alle aktuelle myndigheter og samfunnet forøvrig.

Vår stabsjef har gått over til annen lederstilling intern og vi søker hans etterfølger. Stillingen inngår i ledergruppen til Forsvarsbygg kampflybase og rapporterer til direktør.

Stabens hovedfokus er å initiere, støtte og samordne langsiktig og operativt plan- og budsjettarbeid. Herunder oppfølging, kontroll og rapportering. Staben består av økonomi, kontraktsrådgivning, internkontroll, sikkerhet og administrative støttefunksjoner. Arbeidssted vil være i Oslo, eller Ørland. Reisevirksomhet må påregnes.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr. spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • lede, motivere og utvikle eget personell
 • bistå direktøren i utarbeidelse av strategi og forretningsutvikling
 • planlegge, iverksette og følge opp forretningsområdets samlede økonomi- og virksomhetsstyring, inkludert intern kontroll
 • operasjonalisere kampflybasens internkontrollsystem
 • bistå direktøren i tilrettelegging av forhandlinger og drøftinger mot tillitsvalgte
 • bidra til å utvikle og inngå strategiske allianser/samarbeid i tråd med forretningsstrategi
 • faglig ansvar og støtte knyttet til forvaltning og utøvelse av offentlig regelverk som bl.a. arbeidsmiljøloven, lov om offentlige anskaffelser, forvaltningsloven og sikkerhetsloven
 • ansvar for sikkerhet knyttet til egne lokaler, dokumentsikkerhet samt klareringer (personell, system og leverandører)
 • forestå, planlegge å ivareta løpende kontakt med andre forretningsområder i Forsvarsbygg og Forsvarsdepartementets staber

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning på universitets- eller høgskolenivå (minimum bachelornivå)
 • relevant erfaring fra tilsvarende funksjoner/fagområder
 • erfaring fra prosjektorganisert virksomhet fortrinnsvis eiendom, bygg og anlegg er en fordel
 • erfaring fra offentlig virksomhet
 • ledererfaring
 • sikkerhetsklarering til nivå hemmelig må gjennomføres ved ansettelsen

Utdanningsretning

 • Økonomi
 • Administrasjon og ledelse
 • Bygg og anlegg
 • Annet

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjonsevner
 • samvittighetsfull, god planlegger, strukturert og nøyaktig
 • handlekraftig
 • utviklingsorientert

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • lønn som seksjonssjef (kode1211) iht Statens lønnsregulativ
 • meningsfull jobb med et helhetlig samfunnsperspektiv i et stort byggeprosjekt
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • fleksitid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse og således gode boliglånsordninger og gode forsikrings- og pensjonsordning
 • gode velferdsordninger

Søk stilling

Kontaktinfo: Olaf Dobloug, Direktør (+47) 906 97 510


Vis flere stillinger: