– Etterspørselen etter boliger i JMs markedsområder er god og vi er fornøyde med salget, sier adm. dir. Martin Asp. Foto: Charlotte Sverdrup

Stabilt tredjekvartal for JM

I en situasjon preget av prisstabilitet i bruktmarkedet i Norge, leverer boligbyggeren JM Norge gode tall for tredje kvartal.

Både tilbudet og aktivitetsnivået i markedet har vært høyt. JMs omsetning har økt til 2.276 millioner svenske kroner sammenlignet med fjorårets 2.088 millioner, mens driftsresultatet har økt til 208 millioner svenske kroner fra 203 millioner samme periode i 2018. Driftsmarginen utgjorde 9,1 prosent (9,7).

I tredje kvartal er det solgt 136 (111) boliger og 175 (122) nye boliger er produksjonsstartet. Produksjonsstartene i tredje kvartal består av 92 leiligheter i Oslo-regionen, samt 83 blokkleiligheter og småhus i Drammen og i Larvik. Antall boliger i pågående produksjon utgjorde 1.158 (1.264). I tredje kvartal har 108 byggeretter blitt ervervet i Bergen, Trondheim og Oslo. JMs byggerettsportefølje i Norge utgjør 8.100 (8.700) boliger.

– Etterspørselen etter boliger i JMs markedsområder er god og vi er fornøyde med salget, sier adm.- dir. Martin Asp.

JMs eget VIP-program, med fortrinnsrett for medlemmer ved salgsstart, skal ha økende betydning og tidlig i oktober salgsstartet JM seks ulike prosjekter/salgstrinn samtidig, blant annet sitt første boligprosjekt i Trondheim.

– Det er meget tilfredsstillende at vi nå vellykket har gjennomført vår første VIP-lansering i Trondheim - av prosjektet Strindalia, sier adm. dir. Martin Asp. 22 prosent av boligene i prosjektet er allerede kontraktsfestet i dette, for JM, nye markedsområdet.

JM har siden 2018 miljøsertifisert alle nye boliger og har nå mer enn 24 boligprosjekter/salgstrinn under utvikling der alle boligene blir Svanemerket.

JM har nå startet salget av sitt første Trondheimsprosjekt – Strindalia.